Mitt A och O Immanuel

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mitt A och O Immanuel
av Olof Kolmodin
Psalm 77 i Andelig Dufworöst, 1734 under Sjette Afdelningen. JEsus Andakts-Röst. Min Wän är min och jag är Hans. Sjungs till samma melodi som Säll den som håller Jesus kär. På Wikipedia finns en artikel om Andelig Dufworöst.


1.
Mitt A och O ImmanuEl!
Min JEsu! själen i min själ,
Du enda tröst för Israel,
Wäg, Sanning, Lif, som förer wäl.

2.
Du äst mig til försoning gjord,
Du äst mitt Paradis på jord,
Du dukar mig et himmelskt bord,
Du spisar mig med lifsens ord.

3.
Du äst min ljufste balsam-lukt,
Mitt lifsens träd, med himmelsk frukt,
Min skugga uti dalens bugt,
Min skatt, då werldens råd är njuggt.

4.
Du äst min Nåde-Sol och ljus,
Du lyser up mitt hjertas hus,
Du äst mitt lugn i wågors brus,
Min pärla ibland werldens grus.

5.
Du äst min ljufwa morgondagg,
Du äst min ros wid törnetagg,
Min bästa tröst mot samwets agg,
Mitt Guld, då werlden gifwer slagg.

6.
Du äst min sköna blomsterdal,
Som gifwer liljor utan tal,
Där får jag tröst för hjerte-qwal,
Och bet, då dagen war swal.

7.
Nu Du mitt alt, när döde qwäl,
Så friar Du en tröttan träl.
Jag blifwer Din til kropp och själ,
Mitt A ock O ImmanuEl.