Om ångmaschiner och deras användande/Subskribenter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  Jacob Gråberg Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling

av Johan Henrik Kreüger


[ ix ]

Subskribenter.

Almlöf, A. Prem.-Löjtnant i K. M. Flotta 1.
Aspegren, A. N. Prem.-Löjtn. i Fl. Konstr. Korps 1.
Bruncrona, A. C. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Carlsund, A. G. Kapit. i Fl. Konstrukt. Korps 1.
Castegrén, O. A. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Coyet, C. F. vice Amiral 1.
Cramér, W. Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Cronhjelm, Grefve, O. Löjtnant 1.
Cronstedt, C. Kontre-Amiral 1.
Dreutzer, O. M. Lots-Kapiten 1.
Follin, R 1.
Gegerfelt, Kommend. Kapiten 1.
Hook, A. Lots-Löjtnant 1.
Jedeur, J. N. 1.
Klint, C. af, Kontre-Amiral 1.
Kronberg, S. M. Löjtn. Mekanikus 1.
Ljungstedt, Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Marinens Bibliothek i Frederiksværn 1.
Mollén, J. G. Lots-Löjtnant 1.
Neumann, G. Th. 2.
Nordberg, V. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Oxehufvud, A. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Paulin, C. Kapit. i K. M. Flotta 1.
Pfeiff, C. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Platen, B. Grefve, Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Ramsay, W. Kapit. i K. M. Flotta 1.
Richnau, J. W. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Rydberg, C. J. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Röö, J. H. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Sahlberg, J. L. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1. [ x ]
Silfversparre, F. H. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Sjöbohm, S. Öfverste 1.
Stålhane, J. W. 1.
Sydow, J. G. von, Kommend. Kapiten 1.
Söderstedt, J. J. Kapiten 1.
Wallenstrand, A. P. Öfv.-Löjtn 1.
Wallgren, N. A. Kamrer 1.
Wahlbeck, Löjtnant 1.
Wiens, C. Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Wollin, R. Sek.-Löjtn. i Fl. Konstrukt. Korps 1.
Åhmansson N. Prem. Löjtn. i K. M. Fl. 1.