Om ångmaschiner och deras användande/Subskribenter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förord
Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling
av Johan Henrik Kreüger

Subskribenter
Om ångan och dess expansionskraft, samt kondensering eller återgående till Vatten  →


[ ix ]

Subskribenter.

Almlöf, A. Prem.-Löjtnant i K. M. Flotta 1.
Aspegren, A. N. Prem.-Löjtn. i Fl. Konstr. Korps 1.
Bruncrona, A. C. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Carlsund, A. G. Kapit. i Fl. Konstrukt. Korps 1.
Castegrén, O. A. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Coyet, C. F. vice Amiral 1.
Cramér, W. Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Cronhjelm, Grefve, O. Löjtnant 1.
Cronstedt, C. Kontre-Amiral 1.
Dreutzer, O. M. Lots-Kapiten 1.
Follin, R 1.
Gegerfelt, Kommend. Kapiten 1.
Hook, A. Lots-Löjtnant 1.
Jedeur, J. N. 1.
Klint, C. af, Kontre-Amiral 1.
Kronberg, S. M. Löjtn. Mekanikus 1.
Ljungstedt, Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Marinens Bibliothek i Frederiksværn 1.
Mollén, J. G. Lots-Löjtnant 1.
Neumann, G. Th. 2.
Nordberg, V. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Oxehufvud, A. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Paulin, C. Kapit. i K. M. Flotta 1.
Pfeiff, C. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Platen, B. Grefve, Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Ramsay, W. Kapit. i K. M. Flotta 1.
Richnau, J. W. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Rydberg, C. J. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Röö, J. H. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Sahlberg, J. L. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1. [ x ]
Silfversparre, F. H. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Sjöbohm, S. Öfverste 1.
Stålhane, J. W. 1.
Sydow, J. G. von, Kommend. Kapiten 1.
Söderstedt, J. J. Kapiten 1.
Wallenstrand, A. P. Öfv.-Löjtn 1.
Wallgren, N. A. Kamrer 1.
Wahlbeck, Löjtnant 1.
Wiens, C. Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Wollin, R. Sek.-Löjtn. i Fl. Konstrukt. Korps 1.
Åhmansson N. Prem. Löjtn. i K. M. Fl. 1.