Om ångmaschiner och deras användande/Subskribenter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  Förord Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling

av Johan Henrik Kreüger

Subskribenter

Om ångan och dess expansionskraft, samt kondensering eller återgående till Vatten  →


[ ix ]

Subskribenter.

Almlöf, A. Prem.-Löjtnant i K. M. Flotta 1.
Aspegren, A. N. Prem.-Löjtn. i Fl. Konstr. Korps 1.
Bruncrona, A. C. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Carlsund, A. G. Kapit. i Fl. Konstrukt. Korps 1.
Castegrén, O. A. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Coyet, C. F. vice Amiral 1.
Cramér, W. Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Cronhjelm, Grefve, O. Löjtnant 1.
Cronstedt, C. Kontre-Amiral 1.
Dreutzer, O. M. Lots-Kapiten 1.
Follin, R 1.
Gegerfelt, Kommend. Kapiten 1.
Hook, A. Lots-Löjtnant 1.
Jedeur, J. N. 1.
Klint, C. af, Kontre-Amiral 1.
Kronberg, S. M. Löjtn. Mekanikus 1.
Ljungstedt, Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Marinens Bibliothek i Frederiksværn 1.
Mollén, J. G. Lots-Löjtnant 1.
Neumann, G. Th. 2.
Nordberg, V. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Oxehufvud, A. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Paulin, C. Kapit. i K. M. Flotta 1.
Pfeiff, C. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Platen, B. Grefve, Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Ramsay, W. Kapit. i K. M. Flotta 1.
Richnau, J. W. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Rydberg, C. J. Prem.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Röö, J. H. Kapiten i K. M. Fl. 1.
Sahlberg, J. L. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1. [ x ]
Silfversparre, F. H. Prem.-Löjtn. i K. M. Fl. 1.
Sjöbohm, S. Öfverste 1.
Stålhane, J. W. 1.
Sydow, J. G. von, Kommend. Kapiten 1.
Söderstedt, J. J. Kapiten 1.
Wallenstrand, A. P. Öfv.-Löjtn 1.
Wallgren, N. A. Kamrer 1.
Wahlbeck, Löjtnant 1.
Wiens, C. Sek.-Löjtnant i K. M. Fl. 1.
Wollin, R. Sek.-Löjtn. i Fl. Konstrukt. Korps 1.
Åhmansson N. Prem. Löjtn. i K. M. Fl. 1.