Om ångmaschiner och deras användande/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tillägnan
Om ångmaschiner och deras användande, hufvudsakligen till sjös.
En Historisk, Theoretisk och Praktisk Afhandling
av Johan Henrik Kreüger

Förord
Subskribenter  →


[ vii ]

FÖRORD.

Sedan bruket af ångmaschiner uti fabriker, uppå farkoster, m. m. blifvit utsträckt till de längst bort belägne länder och haf; då ångfartyg redan börjat begagnas till krigsbruk af de större sjönationerna, och troligen komma att göra en stor förändring uti sättet att föra sjökrig; då Sverige, genom en enskildt mans (Herr Samuel Owens) ansträngningar, är det land uti Europa, som, näst England, först begagnat ångbåtsfarten; då dessa fartyg uti så betydelig grad, genom lättad inre gemenskap, befordrar national-välmågan, samt då ångfartyg, under ett blifvande krig, otvifvelaktigt komma att mycket begagnas, hoppas författaren att denna beskrifning [ viii ]om ångmaschiner m. m., samlad ifrån åtskilliga så väl Engelska som Franska afhandlingar uti ämnet, i förening med egna undersökningar, skall göra sig förtjent af åtminstone någon uppmärksamhet.