Psalmodikon/Erinran.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Psalmodikon
av Johan Dillner

Erinran.
Till fromhetens och sångens wänner i mitt fosterland.  →


[ VII ]

Erinran.

Med tonkonsten och dess skriftspråk obekante, som för Psalmodikon begagna denna bok, bemärka följande:

I. Sådan ziffran till utseendet förekommer i boken, uppsökes den liktecknad wid fingerbrädet, der strängen å det rum, som numern, med eller utan bimärken, utwisar, nedtryckes med fingret eller en rund, ej alltför tjock pinne, och får ett wanligen likmätt stråck för hwar ziffra. Blott man wårdar takten, kan man dock spela så många ziffror man förmår med uthållande stråke.

II. Har ziffran ett streck öfwer sig, då sökes den til wenster, hwarest 4, å Psalmodikon den djupaste tonen, [1] som ej finnes tecknad wid fingerbrädet, utmärker lösa strängen.

Har ziffran ett streck under sig, (1, 2, 3 m. fl) då igenfinns hon till höger; men

Är hon bar, utan streck öfwer eller under, då träffas hon wid midten af strängbordet.

8 och 1 äro samma ton; likaså 8 och 1, längre till höger.

III. Bemärkes om ziffran före sig har tecken eller icke. Man finner 1, 4, 5 både utan tecken, och med tecken af ett snedt kors (x), i hwilket fall de kallas förhöjda, och stå ett rum längre fram till höger; utan tecken kallas de rena.

[ VIII ]V. Med bokstafwen till wenster om företeckningen behöfwer man ej befatta sig. Den angifwer tonhöjden hwari Psalmen efter Choral-Boken spelas på Orgelwerket.

Strängen, som bör wara en ren tenor af jemn tjocklek, uppskrufwas till dess den ger god ton. Befinnes, när man sjunger efter Psalmodikon, att tonen går för högt för rösten, så nedskrufwas strängen, men för djupt, så uppskrufwas den.

Psalmodikon får allt behagligare ton, ju längre och mer det nyttjas, om det ej misswårdas, och låter, när det är uppspelt, som en god altviol. Ljudets skönhet, så widt ankommer på spelaren, beror till det mesta af skickligheten att föra stråken.

Will man till Fortepiano eller Claver, när Choral-Boken följes, spela en Psalm å psalmodikon, hwilket har ett eget behag, när det sker med skicklighet, då stämmes psalmodikon i den genom bokstafwen utmärkta ettstrukna tonens underliggande 4 [2].

Konsten att spela Psalmodikon är naturligtwis lätt och snart lärd. Erfarenheten har mer än ofta bewist, att en i tonkonsten alldeles okunnig, men som älskar den, på mindre än en half timme lär att på Psalmodikon spela hwilken Psalm som helst. God ton, genom stråkens skickliga förande, beror af öra, urskillning och någon öfning. Dock — detta enkla instrument är ej gjordt för wirtuoser. Måtte det snart på allwar få inträda i sin ädlare bestämmelse att tjena Skolan och Församlingen!  1. Utgifwaren har ock utwidgadt systemet till 1, hwarigenom det tjenar till ledning äfwen wid sång i stämmor.
  2. Men i samma ton eller 1, om Psalmodikon är till denna ton utlagdt, som då är lösa strängen.