Robinson Crusoe/Lista över illustrationer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  ANDRA AVDELNINGEN
Robinson Crusoe
av Daniel Defoe
Översättare: Jean Fredrik Rossander

ILLUSTRATIONER


[ ill ]

Illustrationerna.

Första avdelningen.
Sid.
Titelvignett 11
»Du är bara en sötvattenssjöman» 25
»Vi gingo landsvägen till Yarmouth» 27
»Plötsligt överraskade av en morisk sjörövare» 31
»Jag var en skicklig metare» 33
»Nalkas du båten skjuter jag dig en kula genom huvudet!» 35
»Vi fyllde våra krukor» 37
»Lejonet gav upp andan» 40
»Jag köpte en negerslav» 47
»Vi studerade kartan» 49
»Vi befallde våra själar i Guds hand» 51
»Jag var nu i land» 53
»Tvänne omaka skor» 54
»Jag insomnade snart» 55
»Jag upptäckte en liten tågända» 57
»Jag styrde min flotte mot land » 61
»Flögo upp under ett bedövande larm» 65
»Under många år min trogne följeslagare» 71
»Killingen följde mig» 77
»De vände sig alla hotfullt emot honom» 81
»Ett slags vilda duvor» 82
»Huru överraskad blev jag icke!» 83
»Jag slipade mina verktyg» 87
»Jag fångade en delfin» 89
»Halstrades det på glöderna» 95
»Först vandrade jag uppför den lilla floden» 100
»Jag vandrade ett stycke utför sluttningen av denna härliga dal» 103
»En stor sköldpadda» 106
»Jag sådde min säd» 107
»Jag slog den till marken med en torr gren» 111
»En oändlig massa fåglar» 113
»Jag avfyrade min bössa på nytt» 118
»Jag upphängde dem» 119
»Vilka kuriösa, vanskapliga och vidunderliga figurer formade jag icke!» 123
»Jag grävde undan jorden» 129 [ ill ]

»Jag sydde mig en hel kostym» 135
»Jag rodde min båt till havsviken» 137
»Jag föll på knä» 141
»Huru likt en konung satt jag icke till bords!» 147
»Jag ägde ett lantställe» 151
»Jag stod som träffad av åskan» 155
»Mitt aftongöromål» 159
»Ett ställe där eld varit uppgjord» 165
»För att efterspana de väntade båtarne» 169
»Jag stötte till honom med foten» 177
»Jag såg skenet från en eld på stranden» 181
»Liket av en drunknad yngling» 187
»Jag undersökte innehållet» 190
»De dansade runt omkring elden» 198
»Jag var nödsakad att skjuta» 200
»Han avhögg huvudet i ett enda hugg» 201
»Jag lade an och sköt» 208
»Jag hade ett långt samtal med Fredag» 215
»Vid åsynen av denna båt tycktes Fredag bliva mycket fundersam» 219
»Tum för tum medels stora kavlar» 225
»Sålunda rustade började vi vårt fälttåg» 229
»Jag sköt ånyo mitt ibland de bestörta kannibalerna» 232
»Jag sprang rakt fram till det arma offret» 233
»Indianen sökte vrida svärdet ur hans hand» 235
»Jag varseblev tydligt ett för ankar liggande fartyg» 247
»Vilka ären I, mina herrar?» 251
»De tiggde om nåd» 254
»Kaptenen befallde Robinson ropa an besättningen» 266
»Sköt den nye kaptenen ett skott genom huvudet» 269
»Jag visade den rebelliske kaptenen, hängande i fartygets rånock» 273
»Med dessa ord framtog han en gammal skinnpung» 278
»Två av vargarne anföllo vägvisaren» 287
»Vad nu!? Icke behaga gå längre?» 291
»De störtade emot oss med ett förfärligt rytande» 294

Andra avdelningen.
»Jag skötte mitt eget jordbruk» 305
»Alla hennes ord voro förspillda» 309
»Fartyget sprang i luften» 313
»Styrmannen förde med sig sex män» 321
»Jag fann de stackars utsvultna människorna ombord i formligt uppror» 323
»Jag kom plötsligt till södra udden av min ö» 327
»Känner ni verkligen icke igen mig?» 331
»Stanna! Annars skjuta vi!» 337 [ ill ]

»Sträckte honom till marken med ett kraftigt slag av sin knutna hand» 341
»De uppträdde i högsta grad fogligt och ödmjukt» 343
»De överraskades av att se ett eldsken» 345
»Över tjugu kanoter, fyllda av indianer, nalkades ön» 351
»Spanjoren kastade sig emellan honom och vilden» 352
»Fick se tre främmande män komma rakt emot honom» 357
»De drogo lott» 362
»Tre vildar, som blivit kvar och lågo försänkta i djup sömn» 366
»De varseblevo till sin fasa, huru lågorna girigt slukade deras hyddor» 369
»Fienden kom tågande längs stranden» 374
»Avfärdade de stackars sårade» 378
»De förtärde sin måltid med strykande aptit» 383
»I denna ofantliga bikupa levde nu de tre familjerna» 385
»Vi tillställde en i sanning glänsande fest» 392
»Förfärdigade åt var och en av kolonisterna en blus» 393
»Vi följdes åt till engelsmännens nybygge» 399
»Gjorde en djup bugning för mig» 405
»De kommo alla till mig» 405
»Atkins och hans bruna hustru» 415
»Vi kallade in Atkins ensam» 419
»Knäföll tillsammans med henne» 425
»Redan samma dag blevo de vigda» 429
»Här medför jag en hjälp» 431
»En avskedshälsning med fem skott» 437
»Fredag föll död ned, genomborrad av tre pilar» 439
»Gav dem en bredsida» 441
»Vi gåvo dem en salva» 449
»Kon gick före dem» 453
»Han visade oss den stackars Tom Jeffry, hängande vid ena armen» 458
»Kom en gång en engelsman fram till mig» 469
»Vi sågo barkasserna på avstånd» 473
»De revade seglen» 475
»Bra gjort Jack! Giv dem mer av den sorten!» 480
»En båt kom emot oss» 482
»De salubjödo en mängd födoämnen» 487
»Han kom till mig med en av missionärerna» 493
»Så snart de fingo se oss, blåste en av dem i ett slags horn» 509
»Sköt den andre med sin pistol» 510
»Två av dem överföllo kinesen, och togo kamelen ifrån honom» 512
»Skickade till oss tre budbärare» 526
»Förde ofta till oss villebråd» 539
»Vi avseglade» 555