Säg Herre, huru länge Wil tu förgäta migh

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Säg Herre, huru länge Wil tu förgäta migh
Texten utgår från Psaltaren 13 (melodi som nr 100) och återfinns i 1695 års psalmbok som nr 33 under rubriken Konung Dawidz Psalmer.


[ 43 ]

1. SÄg HErre/ huru länge
Wil tu förgäta migh?
Och från tin ögon stängia
Then sitt hopp haar til tigh?

[ 44 ]

Skal jagh än länge lida?
I min siäl jämra migh?
Och för tin grymhet qwida?
Och sörja dagelig?

2. Wilt tu/ O Gudh/ tilstädia
Min owän/ at han skal
Åth min ofärd sigh glädia/
Och spotskas widh mitt fall?
Hör migh/ min Gudh/ jagh beder/
At jagh eij somnar in
I döden; från wanheder
Fräls mitt lijf/ HErre min.

3. Skal owänn sigh berömma
Alt som min öfwerman?
Skal han min oskuld döma/
Som frögd i min nödh fann?
Mitt tilstånd Gudh ombyte/
När jagh så ligger nedh:
Fiendens lack och lyte
Giör migh alzingen fredh.

4. Jagh migh ther på förlåter/
At tu äst nådelig:
Tin hielp/ tin tröst meer båtar
Än owänn skadar migh.
Jagh glädz tu gierna hielper/
Och wäl emot migh giör:
Om jagh står eller stiälper/
Jagh tigh doch tacka bör.

5. Jagh wil tigh HErre siunga/
Så länge jagh anda haar:
Rör tu/ o Gudh/ min tunga/
At jagh titt lof eij spaar.
Tu äst then migh bewarar/
Tu äst then migh giör godt;
Mot fienden förswarar/
Honom till håhn och spott.