Sida:Östgötars minne.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1021-1032
1677.

1677.

1021. Emundus Davidis Corylander. F. i Normlösa 1658, döpt 117; fad. prost [425]. Tullinspektor i Pernau, Lifland, el. i Hapsal, Estland, möjl. å båda ställena.

1022. Jacobus Johannis Lykosander. F. i Västervik 1658, döpt 17; fad. borgare.

»Var en lycklig latinsk poët.» Bl. - Uttog testimonium att resa till Rostock samma år han blef student i Uppsala.

1023. Nicolaus Rolsson [Rudolphi]. F. i Åtvid 1654 16; fad. frälsefogde. Prv. 81; fil doktor ult. 91. Kommin. i Riddarholms förs. i Sthlm 81; kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 92; prost 92. D. 1692 317.

1024. Ericus Olavi.

1025. Ericus Petri Tjällman. F. i Tjärstad 1656, döpt 3011; fad. bonde. Kanslist i Kgl. kansliet; stadsnotarie i Norrköping 91; rådman; justitieborgmästare 93. Riksdagsman i Borgarståndet 93. D. 1708 44.

1026. Johannes Nicolai Cedermark [Novander]. F. 1659; fad. befalln.-man i Mogala. Sekreterare; borgmästare i Söderköping 87; afsk. 91. Egare af Borrum. D. där 1696 2610.

C. har författat »En kort Description och Beskrifning om Söderköpings stads fundation och situation med hvad mera remarquabelt där kan vara passerat och förelupit,» manuskript 1691. Br.

1027. Andreas Andreæ Palmærus. F. i Västra Eneby 1658; fad. fogde. Prv. 80. Apolog. kollega i Söderköping 80; kyrkoherde i Drothem 95. D. 1699 142.

1028. Magnus Jonæ Kijl [adl. 1711 med bibeh. namn]. Fad. trol. häradshöfding [529]. Stud. i Lund 1674. Hofmästare hos hofkanslären Örnestedt 79. E. o. kanslist vid Krigsexped. 83; kopist vid Just.-exped. 84; kanslist 85; sekreterare i Slottskansliet 88; assessor i Svea hofr. 95; lagman i Norrköpings lagsaga 1718, i hela Östergötland 19; afsk. 20. Egare Tollstorp i Slaka. D. i Linköping 1721 289.

K. var Bondeståndets sekreterare vid 1686 års riksdag samt förde protokollet vid biskoparnes och kleresiets konferens om nya kyrkoordningen. A. - Tog afsked från lagmanstjänsten »för sin höga ålder;» uppgifves af några hafva dött 278, af andra redan 297.

1029. Daniel Petri Staaf.

Kom minderårig till Uppsala. Möjligen bror till n:r 1381.

1030. Jonas Persson [Petri Austronius]. F. i Söderköping 1657; fad. tunnbindare. Fil. doktor utrikes; prv. 93. Kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 93. D. 1696 153.

Författare af tvänne arbeten om Söderköpings stad (mskr.). Br.

1031. Gabriel Falck.

I Södermanlands-Närikes nation inskrefs 1676 Gabriel Isaci Falck, som blef prästvigd 1680; pädagog i Torshälla; domk.-syssloman i Strängnäs 98; kyrkoherde i Järna 98; död 1731. Skulle han möjligen året därefter, 1677, öfvergått till Östg. nation?

1032. David Johannis Norling. Fad. borgare i Norrköping. Afg. som kirurg till Ostindien 1684. D. 1685.

— 78 —