Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
419-431
1645.

borgmästare. Stud. i Upps. 39, i Greifswald 50; fil. doktor 53; prv. 54. Rektor i Västervik 54; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 54. D. 1671 213.

419. Isacus Magni Pelecanus. F. i Linköping 1621; fad domprost [3]. Stud. 40; fil. doktor i Greifswald 49. Rektor i Västervik 51; kyrkoherde i Mjölby (o. Sörby) 54. D. 1674 45.

420. Olavus Magni Magnelius [Vadstenensis]. F. i Vadstena; fad borgmästare. Stud. 1640; fil. doktor 47. Rektor i Linköping 50. D. 1652.

421. Johannes Gudmundi [Lincopensis]. F. i Linköping 1623; fad. guldsmed. Stud. 40; prv. 51. Konrektor i Linköping 54; rektor 59; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 60; prost. D. 1667 3012.

Sönerna antogo namnet Chryselius.

422. Laurentius Magni Uhr [WR]. F. 1621; fad. kyrkoherde i Mogata. Stud. 40; prv. 48. Komminister i Mjölby (o. Sörby) 50; afsatt 73; restituerad 74. D. 1676 5.

Om U. förmäles, att han en natt »sedan de hos pastor druckit af jultunnan ur röda skålar efter landsens sed», öfverföll sin kyrkoherde, Pelecanus, i sängen och stack honom med en stor knif i munnen, så att han svårt sårades. Blef därför afsatt. Bl.

423. Petrus Magni Pelecanus. F. i Linköping 1624 153; fad domprost [3]. Stud. 41; fil. doktor i Wittenberg 52. Rektor i Söderköping 58. D. där 1660 135.

Han föll ned från en trappa i sin bostad, bröt halsen af sig och dog genast.

424. Sveno Petri Franc [adl. 1662; förut Franck]. F. i Kvillinge 1625 95; fad. kyrkoherde [17]. Stud. 41. Sekreterare i littauiska o. kurländska kommissionen 55; kgl. sekreterare 58; prot.-sekreterare i Rådskammaren 60; hofråd 73. »Till myckelmåsa o. källhult.» D. i Strängnäs 1674 48.

425. David Emundi Corylander [Hasselbom]. F. i Häsleby 1622; fad. bonde. Stud. 41; prv. 54. Kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 55; kontr.-prost 74. D. 1676 298.

426. Gustavus Joannis Jansonius. F. i Söderköping 1618; fad. borgare. Stud. 41; fil. doktor 52; prv. 59. Lektor i Linköping 52; tillika kyrkoherde i Slaka 59; kontr.-prost i Valkebo 69; förste teol. lektor 70. D. 1672 911.

427. Nicolaus Isaci [Lincopensis]. F. i Linköping 1617; fad. borgare. Stud. 41; fil. doktor 49; prv. 57. Lektor i Linköping 52; tillika kyrkoherde i Slaka 57. D. 1658 1.

428. Johannes Matini Lindeman [Lindman]. F. 1626; fad. major i Motala. Stud. 41.

Disputerade 1649 »de mutatione rerum public.»

429 Sveno Magni Håhl. F. i Rök 1623; fad kyrkoherde. Stud. 41. D. trol. som stud.

430. Jonas Petri Bjugg [Bjugge]. F. i Vårdsbärg 1619; fad biskop i Viborg [30]. Stud. 41; fil. doktor 52; prv. 52. Konrektor i Söderköping 52; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 55. D 1664 199.

B. hade mot konsistoriets och församlingens vilja skaffat sig Kgl. Maj:ts fullmakt på Kvillinge pastorat, hvilket ådrog honom församlingens missnöje. H.

431 Magnus Magni Motilius. F. 1614; fad. bonde i Kristbärg. Stud. 42;

fil. kand. 48; fil. doktor 49; prv. -. Konsist.-notarie i Linköping 49;

— 35 —