Sida:Östgötars minne.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
525-536
1649.


525. Johannes Birgeri Bjuræus. F. i Linköping 1627.

Uppgifves varit son af Birgerus Johannis, komminister i Loftahammar, men föga troligt, ty dennes barn kallade sig Vellerius; se n:r 538.

526. Johannes Bartholdi Duræus. F. i Kristdala 1630; fad. kyrkoherde. Prv. 54. Kommin. i Ramskulla o. Häsleby 55; kyrkoherde i Kristdala 63; prost 87. D. 1708 43.

Samma år D. tillträdde pastoratet anmälde reg.-kvartermästaren Peder Hemmingsson Bruun i Dabbekulla, att pastorns fru haft kränkande yttranden om hans fru. Prosten O. Sunonis i Vimmerby lyckades bilägga tvisten och skref i sin berättelse härom bland annat: »för mitt omack af och till otta mijhl med egen häst att resa och släpa för D:ni Pastoris och hans hustrus vällfärdh fick jag icke een gång then minsta tack eller en mun full väder af them.» S.

527. Israël Erici Lithander. Fad. kyrkoherde i Gryt.

»Beviljades stud.-hjälpen där hemma i socknen, den hans broder tillförene bekommit hafver.» Nic.

528. Algotus Laurentii.

529. Jonas Magni Kijl. Häradshöfding i Östergötland.

Antagligen är han son af Måns, bonde i Nykil, och fader till n:r 1028.

530. Laurentius Magni Mörling [adl. 1688 med bibeh. namn; förut Bringius]. F. i Mörlunda 1630 149; fad. kyrkoherde. Auskult. i Svea hofr. 54; aktuarie 60; notarie 67; förste notarie 68; adv.-fiskal 71; assessor 72; revisionssekreterare 86; tillika led. i Lagkommissionen 86. D. i Sthlm 1689 279.

M., som var kassör på svenska ambassaden till Moskva 1655, utstod där tillika med sina följeslagare en svår fångenskap ända till 1658. Var för öfrigt brukad i de »angelägnaste och viktigaste kommissioner.»

531. Stephan Laurentii Almgren [Austrelius]. F. 1634. Fogde o. bokhållare hos »herr Bagge.» Bosatt i Tingstad 1701. D. i Alm där 1712 3.


1649.

532. Johannes Jacobi.

533. Petrus Laurentii Laurbecklus [Becchius]. F. i Gammalkil 1628 108; fad. gårdsfogde. Stud. i Åbo 52; fil. doktor primus 61; teol. doktor 89. Kollega (som gymnasist) i Linköping 49; akad.-adj. i Åbo 60; bibliotekarie 66; e. o. mat. professor 66; poës. professor 68; tillika kyrkoh. i Pickis 81, i Lundo 82: e. o. teol. professor 87; andre teol. professor 92; tillika kyrkoh. i Åbo o. Nummis 92; förste teol. professor o. domprost i Åbo 94; biskop i Viborgs still 96. D. 1705 164.

»Erat philosophus, poëta, polyhistor, juridicus, theologus, in omnibus sanus, sincerus christianus, patriæ honos, ecclesiæ lumen, academiæ decus.» Dessa loford gåfvos honom vid hans död. L. ansågs ock som en särdeles mångkunnig man; utom det att han var förfaren i medicin, förelåste han med skicklighet så väl lagfarenhet som fysik samt innehade efter hvart annat teologiska fakultetens tre lärostolar. Hans många efterlemnade skrifter äro alla författade på klingande latin. Se vidare Biogr. lex.

534. Petrus Andreæ Preutz [Prytz]. F. i Göteborg 1633; fad. biskop i Linköping [67]. Stud. i Åbo 52; Landtbrukare o. egare af Distorp i Rystad (58): tit. sekreterare. D. på Distorp 1668 1211.

535. Gustavus Isaci Stén [Stehen]. F. i Östra Stenby 1631: fad. kyrkoherde [21].

536. Olavus Olavi Figrelius. F. i Linköping 1629 306; fad. hosp.-prädikant

[190]. Stud. i Åbo 49, i Upps. 53; med. doktor i Leyden 63. Läkare vid

— 43 —