Sida:Östgötars minne.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
276-289
1631-1632.


276. Arvidus Olavi Schening. F. i Skeninge 1609. Stud. 31; prv. 39. Kollega i Linköping 31; kyrkoherde i Gryt 49, i Drothem 52. D. 1663 31.

Var en flitig öfversättare, som på sin tid mycket bidrog att inom fäderneslandet sprida uppbyggliga teologiska skrifter. — Grytsbönderna anhöllo att blifva honom kvitt, bl. a. därför att han under rus somnat i gångkläderna, hvarpå domkapitlet svarade, att det väl finner, att herr Arvid något felat; dock var största orsaken hans svaghet i dryckesmål, som mänskligt fel vara kan. Ty förmanades han att granneligen taga sig till vara för dryck, och bönderna, »at the intet öfverpläga honom med ööhl eller brännevijn.» — Sonen Drothenberg [1064].

277. 'Petrus Nicolai. Stud. 1631.

278. Olavus Olavi. Stud. 1631.

279. Johannes Jonæ [Lincopensis]. Stud. 1631. Möjl. komminister i Törnevalla 41; krigspräst 41. D. trol. före 1644.

En Johannes Jonæ, »den gamle studenten i Slätemo», begrafdes i Västra Harg 1647 1811. Nic.

280. Christophorus Andreæ. Stud. 1631.

Denne är kanske Christopher Andersson, befallningsman, som begrafdes i Linköpings domkyrka 1667 171. Nic.

281. Gustavus Thomæ. F. i Norrköping. Stud. 1631.

282. Nicolaus Nicolai Figrelius. Fad. kyrkoherde i Landeryd. Stud. 1631. Mönsterskrifvare vid Östg. kav.-reg.; regementsskrifvare; befullm. öfverinspektor 1674.

283. Nicolaus Nicolai Langelius. F. i Grebo 1615; fad. kyrkoherde. Stud. 31; fil. kand. 39; prv. 43. Lektor i Linköping 39; tillika kyrkoh. i Slaka 44; förste teol. lektor 56; kyrkoherde i Östra Husby 57; prost 57. D. 1685 252.

Disputerade för filosofiska graden 1639, men finnes ej upptagen bland promoti.

284. Vichmannus Andræ Letzel. F. i Söderköping. Stud. 1632.

»Fru Katarina Fleming på Penningby begärde 1633 ven. conc. för honom. Hon hade hållit honom vid akademien af medlidande, då han gett sig till skrifvare (?); skulle åter sända honom till akademien.» Nic.

285. Johannes Bartholdi Christallensis [Christdalensis]. Stud. 1632.

286. Johannes Daniells Liljetinus [Flisbyensis]. Fad. möjl. kyrkoherde i Flisby. Stud. 1632. V. häradshöfding (lagläsare) i Tjust 56.

Orerade »de bello» 1635 och »de temperantia» 1637. — Var tydligen lifvad för utfärder, ty 1640 anklagades han inför akad. konsist af Mårten glasmästares hustru Elin därför, att han på en båt emellan Flottsund och staden öfverfallit henne med onda ord, ss. kona, fähynda, skinnbracka, samt hotat och velat slå henne. Antagligen kom förlikning till stånd. Året därpå blef samme L. jämte en smålänning sakförda för vållande till skogseld å Bagarbo egor vid Mälaren och måste böta samt utgifva ersättning. K.-prot

287. Georg Ulfsparre, frih. [1653]. F. 1617, fad. ståthållare i Östergötland. Stud. 32. Öfverste för ett kav.-reg. i kriget 45 o. 47; landshöfding i Kalmar län o. Öland 55. Egare »till Häradssäter, Näs, Nyborg, Månstorp, Slädene, Smedeby o. Rösten.» D. i Kalmar 1656 183.

288. Jesper Petri Crusebjörn [förut Kruse; adl. 1622 m. bibeh. namn, som sed. ändrades]. Fad. direktör. Stud. 1632. Assessor i Bärgskolleg.; underståthållare i Sthlm 55; kammarråd 57. D. 1666.

289. Andreas Claudii Enærus. F. i Östra Eneby 1615; fad. kyrkoherde [36]. Stud. 32; fil. kand. o. disp. pro gr.; prv. 44. Rektor i Söderköping 43; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 44. D. 1647 35.

Hans son Claudius Engren föll i slaget vid Wollin.

— 23 —