Sida:Östgötars minne.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1131-1142
1682.


1131. Laurentius Adlermarck [adl. 1704; förut Eksonius o. Ekström]. F. i Eksjö 1660 38; fad. rådman o. handlande. Auskult. i Svea hofr. 91; v. notarie 92; sekreterare hos gref Rehnsköld 99; guvern.-sekreterare i Skåne 1702; assessor i Svea hofr. 16; hofrättsråd 28; afsk. 33. D. i Sthlm 1735 258.

På hans grafvård i Jakobs kyrka i Stockholm har sonen låtit inrista: »vir probus, nulli molestus, sorte sua contentus, nec amplius optavit; vir plus et religiosus regi ac patriæ inserviebat; Justus et æquus bona sua augere non potuit, illæsa tamen conscientia dives obiit.» Br.

1132. Johannes Petri Fagrelius. F. i Linköping; fad. domk.-syssloman. Prv. Apolog. i Västervik 1685; komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 95. O. 1703 1512.

1133. Arvidus Haqvini Borænius. F. i Hult 1657; fad. skräddare. Fil. doktor 91; prv. 95. Konsist-notarie i Linköping 91; lektor där 94; tillika kyrkoh. i Skeda 1701; förste teol. lektor 13; kyrkoherde i Vreta kloster o. Stjärnorp 14; prost 14. D. 1721 154.

1134. Jacobus Johannis Vernsteen [Söderkind]. Landtmät.-ex. 1691. E. o landtmätare i Österg. län 91. D. i Vadstena 1711 266.

V. var en »flitig och arbetsam landtmätare», och finnas efter honom många hemmanskartor, som han på 1690-talet och senare upprättade. I Norrköpings stads arkiv förvaras en af honom utarbetad »Jordebok med bifogade geometriska Chartor öfver Norrköpingz stadz ägor» etc., 1695—1700. Br. — Dog i pästen tillika med hustru och två barn.

1135. Johannes Andreæ Hargelius. F. i Östra Harg 1660 412; fad. kyrkoherde. Teol. ex. 91; prv. 91; fil. kand. 94; fil. doktor primus 94. Amir.-pastor i Karlskrona 91; kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 96; kontr.-prost 97. D. 1716 313.

H. var en berömlig präst och »använde väl sina dagar.» Siv.

1136. Laurentius Abrahami Eldh. F. i Norrköping 1663 11; fad. kronobef.-man. Tullkontrollör i Karlskrona, sed. i Karlshamn. D. där antagl. 1709, begr. 1710 81.

1137. Fredericus Joannis Courling. F. i Ljung 1658; fad. kyrkoherde Prv. 86. Komminister i Ljung o. Flistad 86, i Vårdsbärg 96, i Vånga 97. D. 1708 811.

1138. Samuel Laurentii Gallholm [Gallerius]. F. i Västra Ryd 1665: fad. kyrkoherde [493]]. Fältväbel; rustmästare vid Östg. inf.-reg., bosatt i Västra Ryd.

1139. Sveno Jonæ Eneroth. Huspräd. hos Clas Fleming o. Catarina Bååth, sed. hos fru Anna Kruus; komminister i Hedvig Eleonora förs. i Sthlm efter 1693. D. trol. 1721.

1140. Johannes Ragvaldi Gothzelius. F. i Hällestad 1661; fad. kyrkoherde [577]. Prv. 88. Komminister i Skedevi 92. D. 1740 134.


1682.

1141. Johannes Svenonis Huithenius. Prv. 1684. Komminister i Högby o. Västra Skrukeby 87. D. i pästen 1711 2.

1142. Petrus Andreæ Dalin. F. i Skällvik 1655 2410; fad.

— 86 —