Sida:Östgötars minne.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
497-509
1648.

mycken tapperhet. — Ehuru flere källskrifter uppgifva honom varit son af kyrkoherden Petrus Franck i Kvillinge, synes det likväl ganska ovisst, då Anrep intet känner därom.

497. Sebastianus Olavi Mogatæus. F. i Linköping 1629; fad. kyrkoherde [103]. Slottsfogde i Uppsala; kronofogde i Uppland. D. i Öregrund 1675 244.

498. Johannes Johannis Mollerus. Fad. inspektori Skönbärga. Stud. i Åbo 1661.

499. Johannes Nicolai Hadorph [Hadorphius]. F. i Slaka 1630 65; fad. slotts- o. häradsfogde. Akad.-sekreterare i Uppsala 60; tj:ledig 69; afsk. 76. Assessor i Antikvitetskolleg., sed. Antikv.-arkivet 66; tillika sekreterare i Riksarkivet 69; häradshöfding i Hanekind 72; riksantikvarie (förman i Ant.-ark.) 92. Egare af Haddorp i Slaka o. Hässelby i Björkebärg. D. i Sthlm 1693 127.

H. var en rastlöst arbetsam forskare. Under fleråriga resor inom landet uppsökte och aftecknade han en stor mängd fornminnesmärken, bl. a. Öfver 1,000 runstenar. Företog äfven den första arkeologiska undersökning i Sverige, om hvilken man nu har kännedom, nämligen gräfningar på Björkön; »utgaf medeltidens rimkrönikor, recesser och stadgar samt flere af landskapslagarne. — Fick 1672 adliga privilegier för sig, hustru och bröstarfvingar. Se vidare Biogr. lex.

500. Johannes Magni Magnelius. F. i Vadstena; fad. borgmästare.

501. Canutus Laurenti Laurbeckius [Becchius]. F. i Gammalkil 1626; fad. bonde. Stud. i Åbo 48; fil. doktor; prv. 64. Rektor i Söderköping 60. D. 1665 197.

502. Paulus Jacobi Ehrenbjelke [adl. 1695; förut Aschling]. F. i Askeryd 1630 99; fad. landbofogde. Auskult. i Göta hofr.; v. adv.-fiskal i Kammarkolleg. 74; adv.-fiskal 78; assessor i Göta hofr. 84. Egare af Kunhult i Askeryd. D. 1700 184.

503. Johannes Nicolai Duréel [adl. 1654; förut Durelius]. F. i Norrköping 1630; fad. borgmästare. Stud. 47. Militär, slutl. kapten 54. »Herre till Grenshammar.» D. 1678.

504. Sveno Petri Hall. F. 1626 (1628?); fad. fogde i Veta. Borgmästare i Vadstena 55; tillika häradshöfding i Åkerbo härad. D. 1684.

505. Ericus Elavi Ljung. F. i Ljung 1628; fad. kyrkoherde. Stud. 47; prv. 53. Kommin. i Rök o. Heda 55; kyrkoherde där 68. D. 1671.

506. Laurentius Johannis Gothus Preutz [Brask, Prytz]. F. i Söderköping. 1627 22; fad. prost [56]. Stud. i Greifswald 48, i Leipzig o. Rostock, åter i Upps. 54; prv.; fil. doktor utrikes 61. Hofpräd. hos pfalzgr. Maria Eufrosyna 61; kyrkoherde i Jakobstad, Pedersöre o. Lappijärvi, Finland, 62; kontr.-prost 62. D. 1692 12.

Enligt annan uppgift skulle han dött redan 1682 155.

507. Ericus Johannis Stijgh. F. i Styrestad 1630; fad. kyrkoherde [29].


1648.

508. Carolus Botvidi Gothovius [Flötlingius]. F. i Skällvik 1631; fad. prost [92].

509. Jonas Laurentii Austrelius. F. 1627. Prv. 55. Amir.-präd. 55; konrektor i Linköping 60; afsatt 65; kyrkoherde i Östra Stenby 71. D. 1692 12.

Uppgifves ock varit fli. doktor, men åtminstone ej i Uppsala. »Orolig och otidig samt invecklad i en injurieprocess med sin svåger, blef han afsatt både från prästämbete

— 41 —