Sida:Östgötars minne.djvu/154

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1480-1493
1699.

1480. Jonas Nicolai Sevelin. F. i Frödinge 1673; fad. bonde. Prv. 1711. Kollega i Kalmar 08; kommin i Högsby, Kalmar stift, 11; kyrkoherde i Glömminge o. Algutsrum 29. D. 1734 2.

1481. Oestanus Petri Gervallius. F. i Vallerstad 1680 184; fad. prost [476]. Prv. 1722. Kollega i Norrköping 05; rektor i Skeninge 11; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 23. D. 1735 412

G. höll den första landskapsorationen vid landsmännens sammanträde 1706 15 »de lande studiorum humaniorum.» Skötte den besvärliga rektorssysslan »med heder och beröm.» F.

1482. Marcus Magni Engelsman. F. i Västervik 1680 32; fad köpman. Fil. doktor 1707. Adjunkt vid Upps. univ. 12. D. 1718 137.

Hans fader höll i Västervik gästning för ankommande engelske handlande och sjömän, hvarför han allmänt i staden kallades Magnus Engelsman, hvilket namn sonen sedan bibehöll. Denne var en ganska lärd man, »särdeles uti eloquentia». Om honom säger hans vän Nic. Celsius i grafskriften bl. a.: — - - »vir probitate gravis, vir mitis, quem cana fides, quem fovit honestas, nectare quem lavit gratia prisca suo.» Br. — E. var förlofvad med en syster till Asp [1640], men hon dog, och sorgen däröfver bidrog mycket till hans död.

1483. Petrus Svenonis Melander. F. i Asby 1678 263; fad. kyrkoherde i Hvena. Prv. 1704. Komminister i Skeda 12. D. 1719 122.

Hans son Samuel blef frälseinspektor och dennes son adl. af Huss [3054].

1484. Daniel Petri Holmerus. F. i Söderköping 1677 303; fad. komminister. Prv. 1708. Skvadronsprädikant vid Östg. kav.-reg. 08. D. i Skeda 1719 261.

1485. Magnus Magni Sidelius. F. i Dagsbärg 1677; fad. bonde. Prv. 1703. Kollega i Linköping 03; komminister i Västra Ryd o. Svinhult 05. D. 1722 224.

1486. Andreas Hoffman. Fänrik; löjtnant vid Dalreg. 1702. D. i Opatow, Polen, 1702 1312.

»in bello occubuit.»

1487. Carl Gustaf Palm. F. i Narva, Lifland; fad. kamrer. Kornett vid Dragonerna. D., »slagen», i Kurland 1702.

1488. Georg Fredrik Vetterman. F. i Vadstena 1687, döpt 92; fad. borgmästare. Auskult. i Svea hofr.; hofr.-kommissarie. Kamrer hos gref De la Gardie. D. 1734.

Födelseåret för denne torde möjligen gälla närmast följande brodern.

1489. Johannes Joannis Vetterman. Fad. borgmästare i Vadstena. Arklimästare; löjtnant. D. i Reval, Estland, 1709.

1490. Alexander Joannis Vetterman. F. i Vadstena 1689 271; fad. borgmästare. Skeppsskrifvare 1711. Ryttare vid Östg. kav.-reg. 10; korpral 13; kornett; afsk. 39. Kommissionär i Sthlm.

1491. Petrus Haqvini Hjertstedt [Hierstadius, Hjerstedt]. F. i Västra Tollstad 1682 183 fad. kyrkoherde [711]. Frälsefogde i Ålhult i Södra Vi; stadsnotarie i Vimmerby; borgmästare 1720; afsk. m. tit. häradshöfding 28. Bosatt på Gunnekulla i Frödinge. D. där 1760 119.

1492. Johannes Johannis Lothigius. F. antagl. i Sthlm; fad. prost i Eksjö [786]. Soldat. D. i fält 1701.

1493. Jonas Sevardsson. F. i Norrköping; fad. båtsman. D. som stud. i Uppsala 1700.

Juvenis excellentissimi ingenii. Bj. — Uppgifves hafva omkommit genom drunkning.

— 112 —