Sida:Östgötars minne.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
466-482
1646.


466. Andreas Laurentii Durelius.

467. Israël Olavi Leimontinus [Leimonius]. F. i Kalmar 1621; fad. kommin. i Virserum. Stud. i Åbo; prv. 54. Gymn.-adj., konsist.-notarie o. sånglärare i Kalmar 53; hosp.-prädikant 54—66 o. 85—96; kyrkoherde i Förlösa 77—85. D. 1697 3.

»Var snäll poët och musicus.» Utarbetade en profsalmbok med nya af honom komponerade melodier. Lfgr.

468. Philippus Olavi Ventilius. F. i Väderstad 1628; fad. kyrkoherde [55].

469. Andreas Petri Lothigius. F. i Löt 1627; fad. P. Nicolai Vexionensis kyrkoherde. Bibliotekarie. D. i Norrköping 1665, begr. 2112.

470. Hieronymus Johannis Arendt. F. 1627; fad. kyrkoherde i Västra Husby [45].

471. Jacobus Laurentii Eldh [Ignander]. F. i Norrköping 1627; fad. borgare o. arrendator. D. som stud. hemma på Händelö i S:t Johannes 1651, begr. 199.

472. Stephanus Isaci Stén [Stehen]. F. i Östra Stenby 1625; fad. kyrkoherde [21].

Förfrågade sig i konsistoriet 1651 om styfbarns del i nådåren etc.

473. Samuel Isaci Stén [Stehen]. F. i Östra Stenby 1627; fad. kyrkoherde [21]. Auditor i Svea hofr. 54; hauptman öfver Ortala grefskap, Sthlms län; slottsfogde i Uppsala 63. D. 1690, begr. 91 201.

474. Sveno Isaci Stén [Stehen]. F. i Östra Stenby 1629; fad. kyrkoherde [21]. »Disp. på grekiska sub Ausio» 50.

475. Johannes Erici Schening. F. i Skeninge; fad. borgmästare. Häradshöfding på Gotland.

476. Petrus Danielis Sudercopensis. F. i Söderköping 1624; fad. prost [38]. Prv. 56. Rektor i Eksjö 56; kommin. i Skällvik o. S:t Anna 58; kyrkoherde i Rystad 66, i Vallerstad o. Järstad 74; prost 76. D. 1687 24.

Hans söner kallade sig Gervallius.

477. Benedictus Nicolai Retzius [Retz]. F. 1625 1012; fad. kyrkoherde i Tryserum [87]. Prv. 51. Kommin. i Tryserum o. Hannäs 51; kyrkoherde i Vånga 56; afsk. 1703. D. 1707 2412.

Hans son Johan blef adlad Rosenstolpe [1211].

478. Ericus Erici Styrenius. F. i Styra 1622 23; fad. bonde. Fil. doktor 59; prv. 72. Lektor i Linköping 59; tillika kyrkoh. i Slaka 74; kyrkoherde i Säby 81; prost 87; kontr.-prost 90. D. 1701 54.

479. Nicolaus Benedicti Rymonius. F. i Gammalkil 1623; fad. bonde. Fil. doktor 58; prv. 59. Utn. lektor i Linköping 59; kyrkoherde i ingatorp o. Bällö 60; kontr.-prost 82. D. 1707 25.

»Han var en lärd och berömmelig man.» Br.

480. Magnus Laurentii Breman [Bregius]. F. i Hogstad 1626; fad. bonde. Möjligen stud. i Åbo 43; prv. 52. Krigspräst vid Östg. kav.-reg. 63; kommin. i Hogstad 69; kyrkoherde i Mjölby 75. D. 1690.

481. Jonas Jonæ Hvarf [Gyræus]. F. i Hvarf 1623 161; fad. kyrkoherde [90]. Komminister i Väderstad o Harstad 53. D. 1677 226.

482. Johannes Andreæ Löth. F. i Borg (Löt) 1627; fad. bonde. D. som

stud. i Uppsala 1648 242.

— 39 —