Sida:Östgötars minne.djvu/278

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3054—3064
1759.

68. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 68; kommin. i Västra Eneby o. Kisa 77; kyrkoherde i Misterhult 87; prost 1803. D. 1812 123.

3054. Samuel af Huss [adl. 1802; förut Melander]. F. i Kimstad 1751 44; fad. Samuel, frälseinspektor. Volontär vid Artilleriet 70; lärstyrman 72; medelstyrman 74; fänrik vid Arméns flotta 78; löjtn. 89; kapten 93. D. 1806 277.

Blef adlad och adopterad på sin aflidne svärfars namn och nummer på Riddarhuset.

1759.

3055. Olof Persson Tempelman. F. i S t Johannes 1738 144; fad. kyrkoherde i Östra Stenby. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 62; stadskassör i Norrköping 64; stadsbokhållare 67; afsatt 75. Landtbrukare i Östra Stenby till 90-talet; inhyseshjon i ett torp 93. D. i Norrköping 1808 268.

Säges varit för sin tjänst oduglig. Bj.

3056. Jakob Schollin. F. i Styrestad 1739 2012; fad kyrkoherde. Fil. kand. 63; prv. 64. Komminister i Ekeby 66. D. 1810 145.

3057. Lars Magnus Kinnander. F. i Eksjö 1742 238; fad. prost [2117]. Fil. doktor 67; prv. 74; teol. doktor 1800. Kollega i Linköping 1770; gymn.-adjunkt. 76; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 83, i Vadstena, S:t Per o. Strå 1802; prost 1787; kontr.-prost 1807. D. 1832 1210.

3058. Per Stenstrand. F. i Östra Stenby 1727 45; fad. Lars, torpare. Prv. 62. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Jonsbärg 75. D. i Mogata 1776 3012.

3059. Axel Loo. F. i Vimmerby 1740 163; fad. borgmästare [2011]. Sjöman. D. i Cadiz, Spanien.

3060. Johan Abraham Valldorff. F. 1742 32; fad. packhusinspektor i Norrköping [2047]. Auskult. i Svea hofr. Korpral vid Lifgardet; sergeant; fältväbel; löjtn. i armén 88, vid Lifdragonerna 88; kapten vid Dalreg. 89. D. i Sthlm 1817 283.

Bivistade finska kriget 1788.

3061. Samuel Nyqvist. F. 1739 263; fad. bonde i Hogstad. E. o. kontorsskrifvare vid postverket i Sthlm; kronolänsman i Valkebo; afsatt; tillika chart.-sig-ombudsman 71. D. på Fettjestad i Gammalkil 1804 273.

3062. Per Becker. F. i Norrköping 1742 69; fad. Petter, rådman. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 61; kämn.-notarie 62; notarius publikus 70; tit. rådman 76; stadssekreterare 82. Notarie vid Gustav. barnhusdirektionen 72—88. D. 1789 15.

3063. Justinus Gartz. F. i Norrköping 1748 172; fad. Justinus, rådman o. grosshandlare. Sjöman. Landtbrukare på Bärsebo i Tjärstad 68—7., sed. egare af Kristinebärg i Gårdveda; tit. sekreterare. D. på Kristinebärg 1800 142.

3064. Johan Fogelstrand. F. i Vreta kloster 1740 46; fad. Anders, kronolänsman. Prv. 64. Kommin. i Normlösa o. Härbärga 72; kyrkoherde i Skeppsås o. Alfvestad 88; prost 99. D. 1808 195.

Då Normlösa och Härbärga församlingar 1782 enhälligt önskade F. till kyrkoherde, afböjde han detta till förmån för sin yngre broder [3106], som äfven erhöll pastoratet och under fem år var sin äldre broders förman. H.

— 236 —