Sida:Östgötars minne.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1520-1534
1701.


1520. Magnus Sevenius. F. i Rumskulla 1679, döpt 108; fad. Maurits, bonde. Prv. 1707. Komminister i Skeninge o. Bjälbo 09. D. i pästen 1711 247.

1521. Andreas Torpadius. F. i Torpa 1678 49; fod. kyrkoherde [701]. Prv. 1704. Domk.-kommin. i Linköping 07; kyrkoherde i Hägerstad o. Oppeby 10. D. 1725 144.

Hans första hustru, Brita Vinnerstedt, skar halsen af sin sjuårige son i ett föregående gifte, hvarför hon afrättades och brändes i Linköping 1710.

1522. Anders Dahlgren. Fad. Erik. Notarie vid Sthlms poliskammare. D. i Sthlm 1709.

1523. Gustaf von Heland [adl. 1727; förut Heland]. F. i Mogata 1680 198; fad. reg.-kvartermästare. E. o. kanslist i K. kansliet 1703; kanslist vid Postexped. i Sthlm 08; registrator vid Enkedrottningens kansli 14, vid Inrikesexped. 19; exped.-sekreterare 27; tit. kansliråd 47. Bondeståndets sekreterare 26. D. i Sthlm 1759 274.

Stamfader för ännu fortlefvande ätten von Heland.

1524. Jöns Talsenius. F. i Hycklinge trol. 1678; fad. Sune, bonde. Prv. 1708. Komminister i Adelöf 09; kyrkoherde där 20. D. 1723 264.

1525. Magnus Cinander. F. i Askeby trol. 1677; fad. Sven, bonde. Prv. 1712. komminister i Vist 12; afsk. 37. D. 1757 910.

Anklagades i domkapitlet för fylleri och osämja med sin hustru 1731; för försummelser, svordom m. m. suspenderad 1736. H.

1526. Johan Kjersell [Kjerselius]. F. i Tjärstad trol. 1677; fad. Per, kronolänsman. Prv. 1718. Rektor i Vimmerby 12; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 21. D. 1741 259.

1527. Johan Reuselius. F. i Linköping 1680 1312; fad. kyrkoherde [861]. Prv. 1714. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 14; kyrkoherde i Nykil 32. D. 1746 254.

1528. Johan Netzelius. F. i Kvillinge 1680, döpt 62; fad. komminister [757]. Prv. 1708. Kommin. i Kvillinge 10; kyrkoherde i Kullerstad 18, i Skällvik o. S:t Anna 30. D. 1742 211.

1529. Samuel Vigius. F. i Tryserum 1678 255; fad. kyrkoherde i Västra Ed. Prv. 1707. Kommin. i Horn o. Hycklinge 10; kyrkoherde i Veta o. Vibv 20. D. 1741 13.

1530. Brynolph Echman. F. på Visingsö, Jönk. län, 1685; fad. kyrkoherde i Västra Tollstad. Auskult. i Göta hofr. 1714; kanslist 17; aktuarie 21; e. notarie 26; notarie 33; häradshöfding i Tjust 33. D. i Västervik 1747 169.

Säges hafva dött af sorg öfver hustruns frånfälle.

1531. Samuel Hagman. Fad. Israël, borgare i Norrköping. Borgare o. rådman i Upps. 1710. D. 1714.

1532. Adam Norrmark. F. i Norrköping 1684 910; fad. Jonas, sämskmakare. V. häradshöfding i Skåne 1717. D. i Malmö 1719.

»Var en snäll latinsk poët.» Åtskilliga af honom författade värser öfver kon. Carl XII äro tryckta i Sthlm, Uppsala och Lund omkr. år 1716. Br.

1533. Per Björkman. F. i Horn; fad. kyrkoherde i Östra Eneby. Prv. 1710. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hallingebärg 18. D. där 1719, begr. 225.

»Fick skrapa för bränvinssupande» 1718.

1534. Lars Korpe [Tollander]. F. i Mjölby; fad. Johan,

— 115 —