Sida:Östgötars minne.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1535-1547
1701.

landtbr.-inspektor. Inspektor vid Medevi 1710; mantalskommissarie; borgmästare i Hjo 11; tillika postmästare 18. D. 1725.

1535. Jonas Lorin [Lorinus]. F. i Frödinge; fad. Lars, bonde. Kollega vid Maria trivialskola i Sthlm 1708. D. där 1710.

Lefde i stor oenighet med sin hustru, förut skräddarenka, och båda åtvarnades af kyrkorådet samt blefvo vid olika tillfällen uppkallade inför konsistorium, som till och med hotade dem med tukthus, om de ej ville förlikas. L. råkade emellertid snart ut för en annan tuktomästare: han bortrycktes af pästen.

1536. Magnus Hörlin. F. i Höreda; fad. Per, bonde. Fältväbel vid Dalreg.; fänrik 1712; löjtnant 16; afsk. 19.

1537. Daniel Ståhle. F. i Skällvik 168.; fad. kyrkoherde [838]. Auditör. D. vid Pultava 1709 266.

Dog »två dagar före action af durchlopp.» Bl.

1538. Lars Ståhle. F. i Skällvik 1684; fad. kyrkoherde [838]. Prv. 1708. Kommin. i Dagsbärg o. Krokek 10; kyrkoherde där 33. D. 1741 151.

1539. Nils Lindstrand. Stud. i Lund. 1700. Mönsterskifvare vid Östg. inf.-reg. 07. D. i Polen.

1540. Carl von Carlsson [adl. 1719; förut Carlsson; frih. 31]. F. i Norrköping 1686 135; fad. Carl Johansson, borgmästare. Auskult. i Svea hofr. 1708; registrator i Riksarkivet 10; prot.-sekreterare i Defensionskomm. 12, i Krigsexped. 14; exped.-sekreterare där 19; kansliråd 27; statssekreterare 29. D. i Sthlm 1737 1711.

1541. Henrik Vettersten. Fad. Per, tullinspektor i Norrköping. Fänrik; löjtn.; kapten 1705.

1542. Anders Nordenadler [adl. 1727; förut Thoresson Schenling]. F. i Skeninge 1683, döpt 113; fad. Thore Andersson, rådman. Hofmästare hos fältmarsk. gref M. Stenbock 1707; krigsfiskal i Skåne 08; aktör vid Stora kommissionen där 09; tillika guvernem.-fiskal o. krigsfiskal i fält 09; fältauditör o. prot.-sekreterare vid Gen.-krigsrätten 10; öfverauditör vid skånska fältstaten 13; guvern.-sekreterare i Skåne 16; tit. assessor 22; afsk. 33. Egare af Södertu, Malm. län, o. Hammar, Krist. län. D. på Hammar 1761 44.

1543. Botvid Livin. F. i Säby 1681 1212; fad. prost [452]. Prv. 1708; fil. doktor 10. Reg.-pastor 11; fältprost i Skåne o. präses i fältkonsistorium 14; kyrkoherde i Säby 17; prost 20. Riksdagsman flere gånger. D. 1757 17.

L. var »en berömlig man.» H.

1544. Johan Noander.

Uppgifves kommit från Visingsö gymnasium; skulle sedan blifvit soldat och dött i Uppsala redan 1704.

1545. Zacharias Melander. F. i Asby 1681 117; fad. kyrkoherde i Hvena. Stud. i Lund 1703. Aman. vid Lunds akad. konsist. trol. 03; stadsnotarie i Lund 07; e. rådman 08; rådman 09; borgmästare 28. D. 1738.

»Vid sin död var han i små omständigheter och begrafdes på stadens bekostnad.» Sj.

1546. Abel Spalding. F. i Norrköping 1682 255; fad. Henrik, handlande. D. som stud. i Uppsala 1704 103.

1547. Henrik Spalding. F. i Norrköping 168. 1812; fad. Henrik, handlande. Militär, slutl. kapten vid gen.-majoren Hjelms dragonreg. D. i Kasan,

Ryssland, 1714 23.

— 116 —