Sida:Östgötars minne.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1627—1639
1706.

1627. Daniel Gruf. F. i Häradshammar 1681 105; fad. kyrkoherde. Fil. doktor 1716; prv. 20. Krigspräst vid Smål. kav.-reg. 21; rektor i Eksjö 23; kyrkoherde i Adelöf 24; prost 52. D. 1755 1310.

1628. Olof Arén. F. 1683; fad. A. Arenius, kyrkoherde i Häradshammar. Prv. 1709. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 09; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 13, i S:t Johannes 21; utn. kyrkoherde i Furingstad 25. D. 1726 25.

A., som medföljde sitt regemente i kriget, blef fången af danskarne i Tönningen 1712. men utverkade sig fribref och återkom följande året.

1629. Johan Huss. F. i Linköping 1682. Prv. 1712. Kommin. i Tryserum 13; kyrkoherde i Gamleby 23. D. 1734 258.

1630. Arvid Ranzoch. F. i Västra Eneby 1685 251; fad. kyrkoherde [837]. Fil. doktor 1716; prv. 19. Gymn.-adj. i Linköping 18; kommin. i S:t Lars 19; kyrkoherde i Östra Stenby 27. D. 1740 311.

1631. Johan Glanberg. F. i Vreta kloster; fad. Per, bonde.

Uppgifves blifvit kanslist i Stockholm, därefter kronofogde i Österg. län, afsatt 1722, död i Vreta kloster 1730 259; men detta synes gälla Lars Glanberg, f. 1680 411 och möjligen broder till Johan. Alla källskrifter upptaga n:r 1631 med detta namn, ej Lars.

1632. Zacharias Reuserus. F. i Landeryd 1684 36; fad. prost [635]. Prv. 1712. Hosp.-präd. i Norrköping 14; kommin. i Vreta kloster 15; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 33. D. 1735 612.

1633. Nils Ljungberg. F. i Linköping; fad. Lars, sämskmakare. Fältsekreterare el. reg.-skrifvare 1710; löjtn. trol. vid Östg. inf.-reg.; kapten. D. i Linköping 1728 159.

1634. Zacharias Vimermark. F. i Vimmerby 1682 105; fad. Per, rådman o. snickare. Prv. 1708. Kommin. i Vårdsbärg 11; kyrkoherde i Furingstad 28. D. 1735 67.

1635. Magnus Svensson [Montin]. F. i Norrköping 1683, döpt 111; fad. sämskmakare. Stud. vid tyska akad. 1709; teol. lic. (baccalaureus) i Rostock 12; prv. 15. Kyrkoherde i Kristbärg 16. D. 1750 2511.

Känd för grundlig lärdom, exemplarisk lefnad, nit och allvar i ämbetet. Kristbärgsboarne voro, då S. mottog pastoratet, »så vilda och bortskämda, att han i början med fara lefde ibland dem, men dess fogliga och allvarliga föreställningar och nitiska bemödanden gjorde en sådan synbar ändring, att samma församling allt sedan för beskedlighet och stadga varit utmärkt. En from och redlig Herrans tjänare.» Br.

1636. Petter Mårtensson. F. i Norrköping 1687 131; fad. handelsman. Auskult. i Kammarkolleg. 1710; rådman i Norrköping 13 o. kämn.-präses 16; afsk. med tit. borgmästare 64. Föreståndare för Norrköpings auktionskammare. D. 1767 282.

»Denne i många språk och andra vetenskaper väl öfvade hedersman» har skrifvit en gratulation till sin son på syriska och med samma språks bokstäfver.

1637. Anders Kjernander. F. i Norrköping 1687 223; fad. prost [901]. Stud. i Lund 1711; prv. 13; fil. doktor 19. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg 14; kyrkoherde i Kimstad 18, i Lofta o. Loftahammar 30; prost 30. D. 1736 1811.

1638. Samuel Fröling. F. i Skönbärga 1687; fad. kyrkoherde [991]. Fil. doktor 1716; prv. 25. Gymn.-adj. i Linköping 22; kollega 22; konrektor 23; rektor 24; lektor 28; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 34; prost 34. D. 1746 410.

1639. Carl Köhler. F. i Norrköping 1683 165; fad. kyrkoherde (tysk). Kammarskrifvare.

— 123 —