Sida:Östgötars minne.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
834-845
1665.

Stud. utrikes 73—75; prv. 76. Kyrkoherde i Örtomta 77; prost 1702. D. 1706 174.

834. Petrus Canuti Fristadius. F. 1641. Prv. 69. Komminister i Stora Åby 73. D. i Linköping 1675 12.

835. Theseus Magni Rydelius. F. i Östra Ryd 1636; fad. kyrkoherde [151]. Prv. 68. Kommin. i Vreta kloster 70; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 89. D. 1708 712.

Om honom berättas, att han följt s. k. Pintorpafrun, Beata Gyllenstjerna. född Yxkull, till helvetet, och skulle detta passerat då R. emellan 1668—70 var husprädikant på Björkvik, där hon bodde. — Hans söner kallade sig Rydberg; en af dem adl. Cronflycht [1364].

836. Arvidus Magni Rydelius. F. i Östra Ryd. 1643 45; fad. kyrkoherde [151]. Prv. 69. Krigspräst vid ett kav.-reg. 71—79; kyrkoherde i Ukna 92. D. 1700 2411.

Bivistade kriget i Tyskland och Skåne. Undsatte 1675 under sistnämnda krig kon. Carl XI med sin häst, då Konungens, blef skjuten, hvarför honom förärades ett halft kronohemman Frängsbo i Björsäter, hvilken donation sedermera ökades med Sunnebo och Germundsbo, tillsammans ett mantal. — Hade en synnerligen vacker handstil och skref särskildt namnet mycket prydligt.

837. Laurentius Danielis Ranzochius. F. i Linköping 1646 129; fad. kyrkoherde [329]. Prv. 72. Reg.-präst 76; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 78. D. 1697 31.

838. Stephanus Petri Ståhle. F. i Kettilstad 1646; fad. frälsefogde. Prv. 79. Kyrkoherde i Skällvik o. S:t Anna 80. D. 1702 1.

839. Hermannus Hermanni Vibbeling [Vibbelinus]. F. trol. i Söderköping 1652 1510; fad. borgmästare. Assessor i Åbo hofr. D. 1693.

För misshandel å landsmannen J. Billing [919] dömdes V. som student 1673 till fängelse och böter. Se Falk, sid. 13 o. följ.

840. Johannes Nicolai Kylander. F. 1640; fad. kyrkoherde [396]. D. som stud. i Uppsala 1666 74.

841. Ericus Laurentii Laurinus. F. i Linköping 164.; fad. prost [269]. D. antagl. som stud.

842. Christopher Laurentii Laurinus. F. i Linköping 1642 306; fad. prost [269]. Fil. doktor 79; prv. 80. Rektor i Söderköping 82; kyrkoherde i Törnevalla 91; kontr.-prost 96. D. 1702.

843. Olavus Laurentii Hörning. F. i Östra Skrukeby 1646; fad. kyrkoherde [127]. Prv. 78. Brukspräd. vid Finspång; kyrkoherde i Gårdeby 91. D. 1692 276.

844. Nicolaus Laurentii Ristelius. F. 164 .; fad. prost i Häradshammar [250]. Bokhållare på Kåreholm i Rönö. D. där 1698.

845. Henricus Vendelli Scheibe. F. 1647 22; fad. kronofogde i Mogata (tysk). Befallningsman öfver Skenäs län 73; hauptman öfver Stegeborgs län 82; slottsfogde på Stegeborg. Egare af Eggeby i Östra Husby omkring 87; inneh. af Skenäs kungsgård i samma s:n på arrende 95 o. under förpantn. fr. 1700. D. 1705 3010.

Öfver hans murade graf i Östra Husby kyrkas vapenhus ligger en marmorsten, på hvilken jämte annat står inristadt: »Herr Hindrich Scheibe har i förnämt ämbet sutit, en ljuflig Maka haft och mycken heder njutit, men största heder är att älska Gud och rätt och lemna efter sig en hedervärdan ätt.»

— 64 —