Sida:Östgötars minne.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
622-636
1654.


622. Olavus Magni Bornelius [Bornæus]. F. i Ekebyborna 1624; fad. bonde. Prv. 61. Krigspräst, trol. vid Östg. kav.-reg.; kyrkoherde i Ekebyborna o. Ask 71. D. 1694 309.

623. Johannes Petri Rudgerus [Baggerus]. Fad. kyrkoherde i Klockrike [161].

624. Magnus Caroli Rydelius [Vigius]. F. i Svinhult 1630; fad. C. Vigius, kyrkoherde i Höreda. Prv. 72; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 72. D. 1681 143.

R. och hans bror [748] antogo namnet efter sin moder, som var dotter af Andreas Olavi, kyrkoherde i Västra Ryd, hvilkens barn kallade sig Rydelius.

625. Olavus Petri Kolmodlnus. Fil. doktor 1664; prv. 66. Konrektor i Norrköping 66. D. där 1670 77.

Uppgifves varit född i Krokek och son af P. Frostenius [364], men detta synes högst tvifvelaktigt.

626. Esaias Petri Brask. F. i Västra Ny 1633; fad. kyrkoherde. Prv. 61. Husprädikant på Stora Sundby i Öja, Söderm. län, 61. D. där 1662.

627. Nicolaus Canuti Vikmannus. F. i Vikingstad 1634; fad. kyrkoherde [103].

628. Samuel Andreæ Loftander. F. i Lofta 1634 222; fad. kyrkoherde [27]. D. som stud. i Upps. 1663 105.

Fick stud.-hjälp af Norra Tjust 1656. Dog i följd af ett benbrott.

629. Petrus Nicolai Mörck. F. 1640; fad. kyrkoherde i Gryt.

630. Laurentius Andreæ Neokylander. Fad. bonde i Gammalkil.

631. Ragvaldus Jonæ Steuchman. F. i Frinnaryd 1631 5; fad. bonde. Fil. doktor i Greifswald 61; prv. Krigspräst; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 63. D. 1670 121.

632. Petrus Magni Mört. F. i Västra Ny 1640 11; fad kyrkoherde. Stud. i Åbo 64; prv. 69. Kommin. i Tryserum 69; kollega i Vadstena 72; krigsmanshuspastor där 77; tj:fri 1707. D. 1720 276.

Erhöll 1707 Kungl. Maj:ts gratiale.

633. Petrus Petri Lerbäck. F. i Norrköping; fad. Peter Castens, borgmästare. Fil. doktor trol. i Dorpat.


1654.

634. Nicolaus Samuelis Gyllenadler [adl. 1658; förut Enander]. F. i Linköping 164.; fad. biskop [215]. Stud. utrikes 60. Kommissionssekreterare 72; ambassadsekreterare till Wien 74. D. 1675 226

635. Zacharias Petri Reuserus [Reusnerus]. F. i Höreda 1634 75; fad. ryttare. Fil. doktor utrikes. Prv. 69. Konrektor i Linköping 67; rektor 69; lektor 73; tillika kyrkoherde i Landeryd 74; prost 79; förste teol. lektor 81; kyrkoherde i Vreta kloster 86; kontr.-prost 86. D. 1694 139.

636. Petrus Samuelis Drysenius. F. i Linköping 1636 32; fad. prost [200]. Prv. 68. Konrektor o. apolog. i Söderköping 60; rektor 66; kyrkoherde i

Kettilstad o. Tjärstad 70; prost 86. D. 1693 199.

— 50 —