Sida:Östgötars minne.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1976—1985
1721.

Landskanslist i Österg. län; underjägare där; landsfiskal. D. i Furingstads prgd 1737.

Dog på sin brölloppsdag och begrafdes i Törnevalla »die ascensionis.»

1976. Clas Gråsten. F. i Linköping 1702 64; fad. Johan, handelsman. Prv. 35. Lärare vid Vadstena krigsmanshus 29; pastor där 37. D. 1750 43.

Synes varit en framstående präst och högaktad man att döma af de »Grift-Runor,» som ristades öfver honom af en sörjande vän med tillägg af stiftets biskop. I dessa heter det bland annat: »Här var ej prat och bara väder, här var ej lånt och konstladt tal; nej, här var kärna utan skal; här var ej list i helga kläder, här följdes ord och gärning åt; här tänkte hjärtat som det borde; som munnen lärde, han ock gjorde; han vek ej af sin rätta stråt.»

1977. Per Edenström. F. i Lofta; fad. Per, bruksbokhållare. Landtbr.-inspektor på Steninge, Sthlms län. D. i Lofta 1748.

Nämnes ock »bränvinsadvokat.» Bl.

1978. Carl Lundmark. F. i Östra Husby 1702 59; fad Prost [1042]. Kanslist vid sjötullen i Sthlm 26; sjötullsinspektor i Visby 30; tit. öfverinspektor. D. 1761 45.

1979. Daniel Lundmark. F. i Östra Husby 1704 2812; fad. prost [1042]. Notarie i Riksbanken 34; aktuarie 37; e. o. kommissarie 39; sekreterare hos fullmäktige 47; tit. lagman 61. D. i Sthlm 1765 85.

L. synes varit en utmärkt skicklig och nitisk bankens tjänsteman. — »När vid 1765 års riksdag ett s. k. hushållande parti fick öfverhanden, tillämnades L. några obehagliga spörsmål, hvilka influerade på hans hälsa. Lemnade efter sig omkr. 3 tunnor guld, mest i kontanter, utan att hafva bekommit arf eller idkat rörelse; räknades dock i allmänhet för honette homme.» Br. — Det förut rådande partiet slog 1762 till minne af hans berömliga förhållande öfver honom en medalj, sedan han refuserat erbjudet adelskap.

1980. Erik Amnelius. F. i Hällestad 1703 612; fad. kyrkoherde. D. som stud. i Uppsala, 1722 273.

1981. Johan Vessén [Vessenius]. F. i S:t Johannes 1701 41; fad. Måns, arrendator. Landtbrukare o. hemmansegare å Brunneby i Dagsbärg. D. 1776 258.

Fadern var förmögen och säges af konung Carl XI hafva fått ett rusthåll för en fölunge. Nic.

1982. Johan Hillman Thoresson. F. i Misterhult 1703 6; fad. Thore, gästgifvare o. handlande. Auskult. i Göta hofr. 27; tjg. där flere år o. i Kammarkolleg. 112 år; tingsnotarie; v. häradshöfding. D. trol. i Sthlm 1782 eller strax före.

1983. Abraham Hillman. F. i Misterhult 1705 263; fad. Thore, gästgifvare o. handlande. Prv. 30. Komminister i Misterhult 30. D. 1761 511.

Lät 1744 värfva sig till soldat för 2 dukater, men värfvaren tilltalades och saken gick troligen åter. Anklagades för åtskilliga ämbetsfel och fick omsider understöd ur cassa emeritorum. H.

1984. Carl Magnus Rinström. F. i Linköping 1705 64; fad. Magnus, borgmästare o. postinspektor. Tillf. postmästare i Linköping 23; tit. postinspektör; stadsnotarie i Norrköping. D. 1735 128.

Dömdes 1724 af akad. konsist. till dryga böter, för det han utan ringaste anledning öfverfallit och illa misshandlat en auditör Sparrman på Siverts källare. K.-prot. — »Dilapidatis bonis a patre male acquisitis obiit.»

1985. Johan Agrell [Agrelius]. F. i Borg (Löt) 1701 12; fad. komminister [1410]. Kammarmusiker hos prins Maximilian af Hessen-Kassel (kon. Fredrik I:s broder) 23; kapellmästare i Nurnberg 46; tillika »stadscomplimentarius». Tonsättare. D. i Nürnberg efter 1772.

A. gjorde sig redan som student känd för sin ovanliga musikaliska skicklighet.

— 149 —