Sida:Östgötars minne.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1986—1997
1722.

Under sin vistelse i Kassel företog han ofta konstresor till andra tyska orter och besökte som fiol- och pianovirtuos äfven några gånger Italien, öfverallt emottagen med stort bifall. Som tonskald har han efterlemnat en mängd konserter och solopjäser för piano, symfonier, sonater m. m., af hvilka tonsättningar en betydlig samling ännu outgifven lär finnas i Leipzig.

1986. Magnus Björn. F. i Åtvid 1701 412; fad. Jonas, handlande i Norrköping, sed. klockare i Västervik. Fil. kand. 42; prv. 44. Biskopsadj. i Linköping 46; kyrkoherde i Tingstad 50. D. 1763 59.

Under sitt långa vistande i Uppsala och fleråriga kuratel upprättade B. en »Catalogus studiosor. nationis Ostrog. qui albo academiæ Ups. ab anno 1595 nomina dedere» (mskr.), hvilken utgjort en ganska värdefull källskrift till föreliggande arbete.

1987. Carl Hallberg. F. i Dalhem 1699 1411; fad. kyrkoherde. Bokhållare på Borggårds bruk i Hällestad, sed. å Johannesbärg i Tjällmo. D. där 1747 5.

1988. Johan Seulerus. F. i Björsäter 1701 124; fad. kyrkoherde. Prv. 32. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 38. D. 1748 48.

1989. Johan Magnus Sparf. F. i Kisa; fad. Anders, hästhandlare. D. som stud. på Gotland 1725.

1990. Anders Strömbom. F. 1699; fad. Zacharias, bokhållare i Västra Ed. Klockare där. Sinnessjuk. D. 1752.

1991. Gabriel Bengtsson Moring. F. i Loftahammar 1701 121; fad. borgmästare i Vimmerby. Stud. i Lund af Smål. nation 21, i Upps. 23. Kanslist vid sjötullen i Sthlm 30; notarie 3.; kontrollör i Nyköping 34; i Gefle 40; inspektor vid landtullarna i Västervik 45; afsk. m. tit. öfverinspektor 49. D. i Västra Ed 1760, begr. 187.

1992. Nils Vestergren. F. 1699; fad. Anders, borgare i Västervik. Kronofogde i Roslagen.

1993. Jonas Callerholm [Callerus]. F. i Norrköping 1698 3112; fad. Nils, ringkarl. Prv. 1733. Domk.-syssloman i Linköping 35; kyrkoherde i Åtvid 42. D. 1757 1510.

Hans sonson, Jonas Gustaf, öfverste, blef adlad af Callerholm.

1994. Olof Metzén [Svensson Metzenius]. F. i Östra Husby 1701 193; fad. komminister [1219]. Prv. 28. Kommin. i Kimstad 31; kyrkoherde där 38. D. 1754 97.

1722.

1995. Samuel Schenberg. F. i Normlösa 1704 410; fad. prost [1190]. Stud. i Åbo 30; åter i Upps. 32; fll. kand.; prv. 35. Skv.-präd. vid Östg. kav. 38; reg.-pastor 42; fältprost 43; kyrkoherde i Nykil 46; prost 49; kontr.-prost 49. D. 1776 37.

1996. Petter Dahlman. F. i Norrköping 1700 309; fad. Gunnar, gästgifvare el. källarmästare. Fil. kand. 32. Informator i Sthlm. D. där 1776 13.

Säges varit pietist. Anhöll 1735 och ånyo 1736 hos akad. konsist. om testimonium till kondition, men nekades sådant, »emedan han till någon del gjort sig suspect för irrige och skadel. lärosattzer.» K.-prot

1997. Johan Kylander. F. 1705; fad. kyrkoherde i Häradshammar [1431]. Privatlärare i Sthlm. D. där 1769 43.

»Pietismo infectus consenuit Stockholmiæ.» Bj.

— 150 —