Sida:Östgötars minne.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1962—1975
1721.

1962. Anders Trozell [Trozelius]. F. 1700; fad. bonde i Västra Ed. Bokhållare hos en grefvinna Vrede i Sthlm; fogde; stadsfiskal i Västervik 4.. D. på Vindö i Östra Ed 1751 217.

1963. Anders Moo. Fad. kronolänsman i Vånga [1367]. Auskult. i Göta hofr.; landtbrukare; båtsman.


1721.

1964. Per Lundberg. F. i Vårdsbärg 1705 315; fad. kyrkoherde [1348]. Bonde. D. i Österg. 1726.

»Per bibacitatem miser obiit.» Bj.

1965. Jöns Berzelius. F. i Landeryd 1698 315; fad. Bengt, hosp.-prädikant i Linköping. Prv. 1728. Kommin. i Skärkind 35; kyrkoherde i Rök o. Heda 49. D. 1773 128.

1966. Ulrik Gråsten. F. i Linköping 1700 2912; fad. Johan, handelsman. Prv. 29. Komminister i Östra Ed 32. D. 1741 26.

1967. Zacharias Juringius. F. i Höreda 1697 144; fad. komminister [952]. Prv. 1728; fil. doktor 31. Kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 32; prost 60; kontr.-prost 70. D. 1773 238.

1968. Johan Lindahl. F. i Linköping 1701 216; fad. Måns, garfvare. Stud. i Lund 28. Bränvinsbrännare o. borgare i Linköping. D. där 1732 225.

I Lunds univ.-matrikel läses om honom: »Johannes Lindahl, Ostrogothus, civis Lincopensis filius annorum XXVI ante annos septem civitate academica donatus Upsaliæ nunc ad firmanda sua studia immaturiora a consistorio Lincopensi remissus Musas Carolinas graviter colere instituit, promisit.» Blef dock improberad i prästexamen 1728. S.

1969. Carl Henrik von Mellen. F. i S:t Lars 1702 112; fad. Gerdt, mantalskommissarie. Prv. 25. Komminister i Locknevi o. Blackstad 30. D. 1743 19.

1970. Carl Uhrling. F. i Norrköping 1701; fad. Anders, skomakare. Stud. i Lund 23. Skollärare i Karlskrona 24, sed. i Norrköping; bokhållare där; landtbr.-inspektor på Rafnäs i Konungsund 48. D. i Norrköping 1761 91.

1971. Christian Nordén [Kropp, Nordenius]. F. i S:t Johannes 1699 275; fad. kyrkoherde [1271]. Prv. 1732. S. m. adjunkt, anst. i Risinge 33, slutl. »emeritus» o. bosatt i Linköping. D. där 1768 1611.

»Var i sina seder mycket oordentlig.» Bl.

1972. Johan Christer Duræus. f. i Kuddby 1701 277; fad. prost [798]. Fil. doktor 34; prv. 38. Musikdirektör (»dir. mus. et cantus») i Linköping 30; kyrkoherde i Dagsbärg o. Krokek 42. D. 1776 189.

»Var mycket mjältsjuk, så att han på flere år icke förmådde sköta sitt ämbete.» Br.

1973. Maurits Sevenius. F. i Norrköping 1703; fad. kyrkoherde [1343]. Fil. doktor 34. D. i Tjällmo 1765 69.

Var musikstipendiat i Uppsala till 1733. En lärd man. För någon motgång i en giftermålssak blef han sinnessjuk 1735 och vistades mestadels i hemorten, plågad af sin sjukdom, som synes varit periodisk, samt armod och uselhet. Hade stat från Vadstena hospital och fick ur nationens fattigkassa 60 daler 1761.

1974. Johan Hargelius. F. i Västervik 1702 294; fad. prost [1135]. Prv. 25; fil. doktor i Lund 26. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Norrköping 27. D. där 1730 243.

1975. Nils Millberg. F. i Törnevalla 1704 88; fad. kyrkoherde.

— 148 —