Sida:Östgötars minne.djvu/143

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1334-1345
1691.


1334. Andreas Carolus Johannis Ehrenfelt [adl. 1720; förut Nordman]. F. i Linköping 1674, döpt 182; fad. borgmästare [819]. Sekreterare hos kgl. rådet gref Chr. Gyllenstjerna o. inspektor vid hans sätesgårdar; hofauditör hos drottn. Hedvig Eleonora. Egare »till Nämdö». D. 1741 96.

1335. Johannes Johannis Nordman. F. i Linköping 1678 304; fad. borgmästare [819]. Landsfiskal i Österg. län; borgmästare i Söderköping 1704; tillika postmästare 11-12. D. 1722 145.

1336. Carolus Haqvini Dryander. E. o. kanslist i Kominerskolleg. 1696; kanslist 1700; notarie; kommissarie o. präses i Akciskammaren 16. D. efter 1723.

D. är möjligen broder till n:r 1403. — Sökte domsaga i Östergötland 1723.

1337. Laurentius Petri Drysenius. F. i Kettilstad 1671 2011; fad. prost [636]. Prv. 1718. Konsist.-notarie i Linköping 04; rektor där 11; lektor 13; tillika kyrkoherde i Landeryd 18. D. 1722 254.

1338. Gabriel Petri Löfgren. F. i Linköping 1672 32; fad. domprost [455]. Advokat i Sthlm; borgmästare i Helsingborg 1705; fältauditör vid armén i Skåne 09; häradshöfding i Villands, Gårds o. Albo doms., Krist. län, 1710. D. 1743 153.

Som borgmästare i Helsingborg gaf L. 1709 Magnus Stenbock »underrättelser om danskarnes krigsanstalter samt öfversände tid efter annan skickliga personer till Danmark, hvilka skaffade därom vidare upplysningar; måste därför vid danska krigshärens infall öfvergifva sitt ämbete, hus och egendom», under det danske generalen Rewentlow plundrade och förstörde hans gård. Fick löfte om adelskap 1734, men ernådde det ej. Sönerna adl. Löfvensköld. A.

1339. Magnus Magni Livin. F. i Norrköping 1669 6; fad. prost [452]. Prv. 96. Kyrkoherde i Marbäck 1704, i Södra Vi o. Jursdala 16. D. 1724 242.

1340. Johannes Olavi Norbeck. F. 1665. Kollega i Linköping 93; apologist 95. D. 1699 224.


1691.

1341. Haraldus Petri Sandelius. F. i Vårdnäs 1668; fad. bonde. Prv. 98. Kommin. i Kärna 98; kyrkoherde i Västra Stenby 1710. D., drunkn. i ett dike, 1725 1511.

1342. Johannes Nicolai Svanhals. F. antagl. i Malexander 1669; fad. regementsskrifvare. Auskult. i Göta hofr.; kanslist vid Rijswikska fredskongressen 97; v. häradshöfding. Landtbrukare o. egare af Redeby o. Södraniåla i Asby samt Linnekulla i Torpa. D. 1747 141.

1343. Samuel Mauritii Sevenius. F. i Rumskulla 1669, döpt 255; fad. bonde. Prv. 1703. Kollega i Norrköping 1693; kyrkoherde i Tjällmo 1704. D. 1735 149.

Han hade med sin hustru, Beata Margareta Bohlius, ej mindre än 24 barn. Stamfader för ätten Sevén.

1344. Nicolaus Petri Hjort. Fad. kyrkoherde i Tuna. Prv. 1697. Kyrkoherde i Tuna 1700. D. 1733 1911.

Antogs af akad. konsistoriet till musikstipendiat 1696.

1345. Olavus Magni Retzel [Retzelius]. F. i Ukna 1671; fad. M. Colopontanus, kyrkoherde i Odensvi. Fil. doktor 1700. V. notarie i Svea hofr. 03; sekreterare vid Sjötullsdirektionen i Sthlm 08. D. 1732.

Antogs 1696 af akad. konsist. till musikstipendiat med 120 daler kmt årligen.

— 101 —