Sida:Östgötars minne.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2181—2194
1729.

2181. Johan Schernander. F. i Törnevalla; fad. borgare i Linköping. D. som stud. i Döderhults prgd, Kalmar län, 1734 244.

2182. Magnus Moselius. F. i Västra Husby 1708 307; fad. kyrkoherde [1559]. Prv. 35. Kommin. i Kvillinge 40; kyrkoherde i Östra Eneby 60; prost 82. D. 1783 56.

2183. Erik Fontin. Fad. Lars, bonde i Vreta kloster. Kanslist i Nyköping; kamrer hos riksrådet gref C. G. Hård; mönsterskrifvare 1742.

2184. Daniel Schenström. F. i Skeninge 1709 1112; fad. Gabriel, råd- o. handelsman. Stadsnotarie i Skeninge 32; afsatt; stadsfiskal i Vadstena (57); tillika kämnär. D. i Vadstena 1777 135.

2185. Lars Schörling. F. i Linköping 1707 229; fad. komminister [1329]. Gardist 43, sed. kvartermästare vid Östg. kav.-reg.

Uteslöts ur nationen »för liderlighet.» — Begärde 1737 ven. conc. och »framtedde godt besked från sina på någon tid hafde conditioner.»

2186. Olof Bergner. F. i Ålfvestad 1706 210; fad. kyrkoherde [1324]. D. som stud. i Skeppsås 1736, begr. 197.

2187. Johan Adolf Ernst. F. i Brunneby 1710, döpt 53; fad. Johan, borgmästare i Linköping. Auskult. i Göta hofr.; e. kanslist vid Gen.-tullarr.- societeten 30; kassör hos gref Bjelke 34; auskult. vid Norrköpings rådsturätt 38; kontorsskrifvare vid Hofstaten 40; proviantmästare vid kronomagasinerna i Sthlm 41; hofkontrollör 45; kamrer vid Manufakturkontoret 47; kommissarie 56–66; assessor i Kommerskolleg. 70; kommersråd 72; afsk. 73. D. i Sthlm 1781.

2188. Peter Nygren. F. i Nykil 1708 53; fad. Hemming, bonde. Prv. 33. Kommin. i Risinge 37; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 63; prost 87. D. 1787 2112.

N. var en utmärkt skicklig landtbrukare och författade åtskilliga ekonomiska uppsatser, bl. a. om ängarnas förbättring och linsädet, hvilka skrifter finnas intagna i Vetenskapsakademiens handlingar och två gånger förskaffade honom den större belöningsmedaljen.

2189. Olof Livin. F. i Linderås 1709 196; fad. prost [1117]. Volontär vid Lifgardet; lifdrabant; löjtn. i fransk tjänst, sed. vid Smål. kav.-reg.; ryttmästare (kapten-löjtn.) där; afsk. före 60. D. i Säby 1777 15.

Hade råkat i skuld och flydde, som den tiden var vanligt, till Norge, hvarifrån han hos Konungen anhöll om läjdebref 1760.

2190. Jonas Livin. F. i Linderås 1711 145; fad. prost [1117]. Prv. 40. Skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 41; reg.-pastor 43; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 48. D. 1759 241.

2191. Anders Lanander. Fad. bonde. Prv. 1737. Komminister i Linderås 43. D. 1744 911.

2192. Arvid Mörtberg. Fad. Nils, bonde i Odensvi. Auskult vid kämnärsrätt i Sthlm; vaktmästare vid södra kämnärsrätten där. D. 1757.

2193. Samuel Hjertstedt. F. i Västra Tollstad 1700 112 fad. Kyrkoherde [1298]. Fil. doktor 40; prv. 40. Kyrkoherde i Västra Tollstad 49. D. 1775 3111.

2194. Johannes Sandelius. F. i Hällestad 1703 2911; fad. komminister. Auskult. i Sthlm; notarie vid Sthlms bokauktionskammare 37. D. i Sthlmn 1747.

— 165 —