Sida:Östgötars minne.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1548-1563
1702.


1548. Per Spalding. F. i Norrköping, o. antagl. broder till n:r 1546 o. 1547. Militär.

1549. Anton Spalding. F. i Norrköping o. antagl. yngste broder till de tre näst föreg. Militär.

1550. Per Törner. F. i Norrköping. Militär.

1551. Johan Törner. F. i Norrköping. Militär.

1552. Jakob Ekebom. F. i Norrköping 1685, döpt 1219; fad. Jakob, rådman o. handlande. Rådman i Norrköping 1708; tillika stadsfiskal 12; handelso. polit.-borgmästare 16; justitieborgmästare 17; tillika tf. postmästare 32—33. Riksdagsman under nästan alla riksdagar 19—41. D. 1758 65.

»En rättvis man och mycket frikostig till stadskyrkans prydnad.» Sds.


1702.

1553. Israël Knagg. F. i Eksjö 1680 213; fad. Måns, borgare. Handlande (»mercator taurorum») i Eksjö. D. 1738 11.

1554. Johan Svensson Ekstedt. F. i Eksjö 1683 3110; fad. rådman o. postmästare. Häradshöfding i Fryksdals, Jösse, Nordmarks och Gillbärgs doms., Värml. län, 1718. D. 1726 196.

Hans fyra söner blefvo adlade von Eckstedt.

1555. Nils Bildensköld [adl. 1727; förut Langelius]. F. i Linköping 1683, döpt 262; fad. domprost [857]. Auskult. i Svea hofr. 1706; landssekreterare i Jönk. län 10; häradshöfding i Torna m. fl. härad, Malm. län, 14; assessor i Göta hofr. 36. D. 1740 119.

1556. Elias Torpadius. F. i Torpa 1680 55; fad. kyrkoherde [701]. Stadsnotarie i Sthlm 1716; aktuarie 16; rådman o. kämn.-präses 25; borgmästare i Sthlm o. präses i polit.-kolleg. 39. Riksdagsman 38, 40, 42. D. 1747 24.

1557. Erik Follenius. Fad. Magnus. Fänrik (kornett?).

1558. Lars Vong. F. i Linköping; fad. domprost [692]. Auditör 1710; stadsnotarie i Gefle; rådman där. D., blind, 1725.

1559. Anders Moselius. F. tv. i Östra Harg 1673, döpt 64; fad. Per, ryttare. Prv. 1707. Kommin. i Västra Husby 08; kyrkoherde i Gårdeby 23. D. 1732 194.

Stamfader för ännu fortlefvande släkten Moselius (från Mossebo).

1560. Daniel Ranzoch. F. i Västra Eneby 1680, döpt 272; fad. kyrkoherde [837]. Auditör vid öfversten frih. Nieroths reg. 1705. D. vid belägringen af Pernau, Lifland, 1710.

Enligt annan uppgift skulle han aflidit i Polen redan 1706.

1561. Anders Arngren. F. i Askeryd 1684; fad. Henrik, målare. Fältsekreterare; registrator i Göta hofr. D. 1722.

1562. Johan Maspelius. F. i Flistad 1675; fad. bonde. Auskult. i Göta hofr.; notarie. D. 1720 186.

1563. Johan Landberg [Falcenius]. F. i Skärkind 1679, döpt 214; fad. Olof, bonde. Fil. doktor 1719. Adjunkt i fil. fak. i Upps. 25; akad.-räntmästare 30. D. 1733 182.

Var »en lärd och from man.» Br.

— 117 —