Sida:Östgötars minne.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2807—2816
1749.

E. o. hofpräd. 54; ord. hofpräd. o. andre pastor vid Lifdrabantkåren 58; förste pastor 60; öfverhofprädikant 67; kyrkoherde i Sköfde stads- o. landsf. 67; prost 67. D. 1771 185.

V. hade ett ädelt och manligt utseende med det angenämaste umgängessätt jämte de ypperligaste gåfvor som prädikant. Det bästa beröm man på den tiden kunde gifva en präst var, att »han var lik doktor V.»

2807. Abel Arén. F. i S:t Johannes 1723 52; fad. kyrkoherde [1628]. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. under pommerska fälttåget; afsk. Pädagog i Norrköping. D. 1797 135.

2808. Isak Moselius. F. i Gårdeby 1727 1711; fad. kyrkoherde [1559]. Prv. 55; fil. doktor i Greifswald 59. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 57; komminister i Askeby 70; v. pastor 94. D. 1801 89.

»Svag i prästexamen; tillsagd att förkofra sig.» — Bivistade med regementet pommerska kriget. H.

2809. Anders Magnus Våhlin. F. i Östra Husby 1731 2212; fad. kyrkoherde [1961]. Med. doktor 57. Prov.-läkare i Jönköping 57; tit. assessor 65; tillika brunnsintendent vid Näfvelsjö, Jönk. län, sed. vid Medevi 73, 75, 84—87. D. 1797 112.

V. var en lärd och arbetsam man och i sin praktik lycklig, oförtruten och ömsint. På egen bekostnad lät han ofta af trycket utgifva underrättelser för allmänheten om gångbara sjukdomar samt verkade på flere sätt med nit och framgång för hälsovården inom länet. Sckl.

2810. Hieronymus von der Burg. F. i Linköping 1730 202; fad. Johan, rådman. Landtmät.-ex. 60. Stadsingeniör i Sthlm 71. D. där 1811 306.

2811. Peter Arvid Arvidsson. F. i Väderstad 1732, döpt 411; fad. kronofogde. Hofr.-ex. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding, bosatt utan publik tjänst på Bosgård i Väderstad (Harstad). D. i Snyttringe i Allhelgona 1814 217.

2812. Samuel Alnander. F. i S:t Lars 1731 3110; fad. kyrkoherde [1759]. Fil. doktor 58; prv. 67. Docent i Upps. 63; teol. lektor vid Amir.-kadettskolan i Karlskrona 67. Skriftställare, läroboksförfattare. D. i Karlskrona 1772 57. »A. var en man med grundlig och praktisk kristendom. Dess snille var eldfängdt och mera böjdt för satiren än hans ömma grannlagenhet tillät att följa.» Br. — Mest bekant bland hans arbeten är »Sammandrag af den kristna salighetsläran» (1771), hvilken bok länge användes vid undervisningen och upplefde fyra upplagor. I ett efterlemnadt handskrifvet arbete har han »med träffande penna» skildrat alla de personer, som han känt eller umgåtts med. Skref en så nitid stil, att den nästan liknade kopparstick. Se vidare N. fbok.

2813. Anders Nicolaus Drangel. f. i Frödinge 1730 1611; fad. prost [1946]. Fil. kand. 54; fil. doktor 58; prv. 58. Kollega i Västervik 63; rektor i Vimmerby 70; tit. hofprädikant 80; kyrkoherde i Frödinge 84; kontr.-prost 84. D. 1794 216.

Synnerligen förfaren i läkarekonsten. Efterlemnade åtskilliga poetiska alster.

2814. Jonas Norrænius. F. 1727; fad. kollega i Norrköping [1648]. Bokhållare på sockerbruk i Norrköping; spannmålshandlare där 58. D. 1765.

2815. Magnus Roselius. F. i Ukna 1724 1210; fad. Sven, bonde. Prv. 55. Kommin. i Östra Ny o. Rönö 63; kyrkoherde i Ringarum 74; prost 86. Riksdagsman 86. D. 1813 307.

2816. Claës Erik Brunckman. F. i S:t Johannes 1729 2511; fad. kyrkoherde [1894]. Fil. doktor 58; prv. 59. Bat.-präd. vid prins Fredrik Adolfs

— 215 —