Sida:Östgötars minne.djvu/363

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4036—4048
1797.

ster. Auskult. i Svea hofr. 98; e. notarie. Landtbrukare på Fånäset, Upps. län. D. där 1824 före 186.

Antog släktnamnet Thollander efter sin moder, som var dotter till n:r 1685.

4036. Nils Mårten Asklöf. F. i Norrköping 1781 2711; fad. Nils, handlande. Handlande o. fabrikör i Norrköping. D. där 1853 1111.

A. dog i kolera och följdes i döden af hustrun och en dotter, som afledo några dagar senare.

4037. Anders Israël Rosinius. F. i Locknevi 1774 178; fad. kyrkoherde i Mörlunda. Prv. 99. Komminister i Landeryd 1810, i Vårdsbärg 13; v. pastor 11. D. 1825 63.

4038. Per Rundeberg. F. i Risinge 1779 55; fad. godsegare, tit. ekon.-kamrer [3161]. Auskult. i Svea hofr. 98; v. notarie; landtbrukare o. egare af Loddby i Kvillinge till 1807; kronolänsman i Björkekind. D. på Blackstad i Kuddby 1832 144.

1797.

4039. Daniel Leonhard Kinmanson. f. i Rök 1779 247; fad. prost [2649]. Fil. kand. 1804; fil. doktor 06; prv. 20. Apologist i Linköping 08; kollega 12; konrektor 13; rektor 15; lektor 25; tillika kyrkoh. i Slaka 35; kyrkoherde i Stora Åby o. Ödeshög 35; kontr.-prost 37. D. 1853 161.

4040. Samuel Olof Regnér. F. 1781 2910; fad. Adam Fredrik, postmästare i Norrköping. Kopist vid Postverkets kansli 1801; v. postmästare i Norrköping. D. i Sthlm 1804 274.

4041. Fredrik Vilhelm Brunnstedt. F. i Norrköping 1777 64; fad. Johan Fredrik, just.-rådman. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt; stadsfiskal i Norrköping 1800; v. notarius publikus. D. i Norrköping 1811 249.

4042. Nils Hammarton. F. 1770; fad. bonde i Loftahammar. Stud. i Greifswald 1804. Bataljonsprädikant vid Stralsunds eskaderdivision af arméns flotta 06. D. i Landskrona 1811 217.

4043. Nils Gustaf Johan Kuhlman. F. i Norrköping 1780 209; fad. grosshandlare. Landtbrukare på Rödmåssen i Kvillinge. D. i Norrköping 1847 127. , 4044. Johan Henrik Kuhlman. F. i Norrköping 1783 233; fad. grosshandlare. D. som stud. i Norrköping 1801 187.

4045. Carl Gustaf Falk. F. i Mjölby 1775 297; fad. prost [2598]. Prv. 1800. Komminister i Västra Stenby 09. D. 1814 239.

»Melancholicus et ebrietati deditus. Sköt ihjäl sig på en jagt.» H.

4046. Johan Petter Erling. F. i Norrköping 1779 274; fad. Peter, rådman o. garfvare. Fil. doktor 1803; teol. kand. 08; prv. 10. Kollega i Söderköping 07; rektor i Västervik 12; utn. kyrkoherde i Asby 14. D. i Norrköping 1815 174.

E. skulle tillträda sitt pastorat 1815 15, men dog af slag dessförinnan och dagen före sitt tillämnade bröllopp.

4047. Olof Ulrik Ström. F. 1779 2310; fad. garfvare i Norrköping. Bitr. hos fadern i Norrköping; logarfvare där. D. i Norrköping 1835 178.

4048. Johan Jakob Pamp. F. i Risinge 1782 257, fad. sekreterare [2966]. Auskult. i Svea hofr. 99, i Göta hofr. 1804; v. hhöfd. 07; tit. häradshöfding

— 321 —
Östgötars Minne.21