Sida:Östgötars minne.djvu/447

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4872—4881
1821.

4872. Daniel Egnell. F. i Vreta kloster 1802 1810; fad. domk.-syssloman o. godsegare. Teol. stud. Förste bokhållare vid Söderfors bruk, Upps. län, 32; kassör där. Landtbrukare samt egare af Kärrsjö 53 o. af Kungskvarn i Ledbärg 67. D. där 1873 51.

4873. Carl Olof Rundeberg. F. i Kvillinge 1802 2212; fad. kronolänsman [4038]. Fil. kand. 33; fil. doktor 33. Kollega vid Jakobs lärov. i Sthlm 36; rektor 49; afsk. 68. D. i Västerås 1869 811.

4874. Carl Maurits André. F. i Rappestad 1802 229; fad. kyrkoherde [3730]. Prv. 26. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Veta 47; tj:fri för sjuklighet 47. D. i Rappestads prgd 1850 46.

4875. Per Vallgren. F. i Ölme, Värml. län, 1798 14; fad. soldat. Prv. till Visby stift 1824. Fångpräd. i Visby 28; domk.-kommin. där 30; kyrkoherde i Eksta o. Sproge 31; prost 34; kontr.-prost 54. D. 1856 265.

4876. Johan Gustaf Hellström. F. 1799 1810; fad. kantor i Norrköping. Fil. kand. 1827; fil. doktor 30. Lärare vid Brändströmska elem.-skolan i Gefle 28; musiklärare vid allm. läroverket där 36. D. i Gefle 1859 294.

4877. Per Fredrik Nisbeth. F. i Linköping 1803 74; fad. major. Fanjunkare vid Värml. fältj.-reg.; underlöjtn. 25; löjtn. 33; reg.-kv.-mästare 34; tit. kapten 39; afsk. 39. Kustchef vid kustbevakn.-kåren 39, tjg. i södra tulldistr. 40, i västra distr. 42, på Gotland 48; tullförvaltare i Härnösand 48; distriktschef i sydöstra tulldistr. 52; afsk. 89. D. i Kalmar 1897 214.

4878. Axel Jakob Björkeroth. F. i Svinhult 1801 411; fad. komminister [3512]. Prv. 25. Komminister i Eksjö stads- o. landsf. 39. D. 1843 610.

4879. Carl Ulrik Sondén. F. i Landeryd 1802 fad. prost [3578]. Med.-fil. ex. 24; med. kand. 27; med. lic. 28; kir. mag. 28; med. doktor 35. Fäng.-läkare i Sthlm 29—30; lärare vid Gymnast. centralinst. 29—33, 42. Läkare vid Danviks hospital o. dårhus 32; öfverläkare där 47; afsk. 62. Tf. 49, ord. ombudsman o. fiskal i Sundh.-kolleg. 57; medicinalråd 58; afsk. 74. Redaktör af »Svenska läkaresällskapets nya handlingar» 37—48; hufvudredaktör af »Hygiea» 39—49. Inspektor för Farmacevt. instit. D. i Sthlm 1875 65.

S. var af naturen begåfvad med ett klart och genomträngande förstånd, och hans medicinska studier voro både grundliga och omfattande. Hans förnämsta lifsgärning var det svenska hospitalsväsendets nydanande, för hvilket han outtröttligt arbetade så väl i kommittéer som på enskild väg både i tal och skrift. Som hospitalsläkare bröt han vid behandlingen af de sinnessjuka helt och hållet med den gamla metoden, i det han tillämpade en nyare tids människovänligare grundsatser. Dels som vetenskaplig författare och dels som öfversättare utöfvade han med stilistisk talang en ganska omfattande skriftställareverksamhet. Hans offentliga lif bar prägeln af sträng plikttrohet och omutlig rättskänsla. »Den äkta humaniteten har väl sällan funnit ett vackrare uttryck än i hans rena, flärdlösa, öfver allt småsinne upphöjda karaktär.» Bruz.

4880. Gustaf Fredrik Brandsten. F. i Pelarne 1806 1010; fad. Carl Fredrik, ekonomidirektör. Landtbrukare i Pelarnehult i Pelarne. D. där 1867 3011.

4881. Gustaf Fredrik Ström. F. i Säby 1799 810; fad. musikdirektör. Fänrik vid Jämtl. fältj.-reg. 1825, löjtn. där 28, vid Norra skånska inf.-reg 39; kapten där 42, i armén 48; afsk. 53. Anstäld vid Kon. Carl XIV Johans enskilda byrå samt »generalinspektör öfver Konungens bärgverk och skogar i Norrland allt ifrån Älfkarleby upp till Juckasjärvi» 24—32; disponent vid Höganäs stenkolsverk, Malm. län, 32. Godsegare å Gräfsnäs, Älfsb. län,

— 405 —