Sida:Östgötars minne.djvu/448

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4882—4892
1821.

45, å Senäte, Skarab. län, 48; arrendator af Bleckenstad i Ekeby 56—76; slutligen bosatt i Motala. D. där 1895 511.

S. var son af musikdirektören vid Jönköpings regemente Birger Ström, som innehade trumslagarebostället Bredkärr, och som åtföljde Crusell på dennes resa till Paris 1803 samt blef en af dem, som genom införande af mässingsinstrumenten omorganiserade den svenska militärmusiken. Till boställsinnehafvare och trumslagare utnämndes sonen Gustaf Fredrik, då han ännu låg i vaggan. Han började i Uppsala läsa på prästexamen; kom emellertid som informator till öfversten, sed. generaltulldirektören Gyllenhaal i Västergötland, och denne förmådde S. att afstå från sin själfvalda bana och utbyta handboken mot svärdet. Som löjtnant och i uniform uppträdde han sedermera som opponent vid en latinsk prästdisputation i Skara. — Under den tid han egde Senäte var Viktor Rydberg anstäld som handledare af hans barn. — S. var älskvärd, fridsam och vänsäll som få; därtill en intressant personlighet, bekant som han varit med många af vårt lands mera berömda personligheter, och hans rika minne var som en uppslagsbok, särskildt rörande de tidigare skedena af 1800-talet. »Skicka dig väl, så spörjs du minst» var den gamle mannens valspråk, som han följde under hela sitt långa lif.

4882. August Vilhelm Fahlström. F. 1801 1210; fad. ekonomidirektör i Vist. Hofr.-ex. 23; bärgsex. 27. Auskult. i Bärgskolleg. 27; bärgsnotarie; elev å Järnkontorets stat 29; stipendiat 39; tf. 51, ord. öfvermasmästare i Värmland 54; afsk. 56; direktör å Järnkontorets metallurgiska stat 56; afsk. 65. Bosatt i Värmland, slutl. i Filipstad. D. där 1890 251.

4883. Gustaf Adolf Forssander. F. i Högby 1798 261; fad. komminister [3440]. D. som stud. i Åtvid 1828 137.

4884. Johan Jakob Gjerling. f. i Regna 1803 25; fad. kapten [3621]. Hofr.-ex. 26. Auskult. i Svea hofr. 27; e. o. notarie 37; v. notarie 38; v. hhöfd. i Göta hofr. 36; borgmästare i Södertälje 42. D. där 1846 66.

4885. Berndt Vilhelm von Liewen, frih. F. i Linköping 1802 101; fad. kapten. Fil. kand. 28. D. i Sthlm 1840 2911.

4886. Carl Julius Björlingsson. F. i Vimmerby 1803 171; fad. prost [3913]. Fil. kand. 27; fil. doktor 27; med. kand. 34; med. lic. 37; med. doktor 37; kir. mag. 39. Docent i Upps. 28; stadsläkare i Karlskrona 40; afsk. 53. Bat.-läkare vid flottan i Karlskrona 40; förste bat.-läkare 53; regementsläkare 61; afsk. 71. D. i Karlskrona 1875 25.

4887. Gustaf Abraham Thrysell. f. i Tryserum 1794 711; fad. Anders Nilsson, bonde. Prv. 1824. Komminister i Skeninge o. Allhelgona 38. D. 1857 31.

4888. Anders Axberg. F. i Tryserum 1801 91; fad. Per A., bonde. Prv. 34. Domkyrkosyssloman i Linköping 51. D. i Vreta klosters prgd 1853 75.

4889. Carl Elis Cassel. F. i Sthlm 1802 291; fad. dispachör [3778]. Fänrik vid Västg.-Dals reg. 22; kornett vid Lifreg. husarkår 25; löjtn. 27; ryttmästare 36. D. i Ems, Nassau, 1840 48.

4890. Per Johan Ulrik Kernell. F. i Rinna 1800 283; fad. kyrkoherde [3606]. Prv. 24. Komminister i Ukna 44, i Svanhals o. Kumla 56. D. 1867 191.

4891. Adolf Pettersson. F. i Risinge 1803 233; fad. bokhållare. Bruksinspektor vid Stens bruk i Kvillinge. D. 1837 2311.

4892. Nils Daniel Kernell. F. i Rinna 1803 198; fad. kyrkoherde [3606]. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital. D. där 1870 77.

— 406 —