Sida:Östgötars minne.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
714-727
1660.


714. Jonas Samuelis Gyllenadler [adl. 1658; förut Enander]. F. i Söderköping 1645; fad. biskop [215]. Underlöjtn. vid Amiralitetet 68; öfverlöjtn. 74; kapten 75; kommendör 79; afsk. 1700. Egare »till Perstorp» samt af Adlerskog i Västra Eneby. D. där 1727(?).

715. Nicolaus Magni Vesselius. F. i Mörlunda 1636; fad. M. Bringius, kyrkoherde. Prv. 61. Kommin. i Styrestad 61; kyrkoherde där 74. D. 1690 117.

Förestod under åren 1661—74 ensam prästämbetet samt. organist- och klockaresysslorna inom församlingen.

716. Samuel Erici Brask. F. i Östra Tollstad 1639; fad. prost [81].


1660.

717. Samuel Danielis Dalinus. F. i Linköping 1640; fad. prost [227]. Fil. doktor möjl. utrikes; prv. 73. Lektor i Linköping 73. D. 1674 11.

Utgaf »Almanacka för år 1665 med underrättelse om märckelsedagarne.» Br.

718. Ericus Magni Finelius. F. 1638. Prv. 66. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 69. D. 1697.

Hade binamnet »Rufus». Nic.

719. Nicolaus Nicolai Strandell. F. i Norrköping.

För oljud samt öfverfall och misshandel å Elias Skinnares son från Stockholm dömdes han 1663 af akad. konsist. att mista värjan, erlägga böter och sitta två dygn i »prubban.» K.-prot.

720. Benjamin Nicolai Retzius. F. i Tryserum 1637 171; fad. kyrkoherde [87]. Prv. 63. Kommin. i Tryserum 63, i Klockrike o. Brunneby 69; kyrkoherde där 73. D. 1712 610.

721. Ericus Johannis Phœnix. F. i Målilla 1636 116; fad. kyrkoherde [59]. Fil. doktor i Helmstedt 67; prv. 72. Konrektor i Linköping 70; rektor 73; lektor 75; tillika kyrkoh. i Slaka 83; prost 83 o. penitent. publ. (den siste) 83; förste teol. lektor 92; kyrkoherde i Risinge 94; kontr.-prost 94; D. 1695 68.

P. var en lärd man, men tillika myndig, som mest dref allt efter sitt hufvud i konsistoriet under biskop Pontins senare år, hvarför också dennes efterträdare, biskop Spegel, för att slippa en krånglig bisittare, säges honom oåtspord utverkat kon. Carl XI:s fullmakt på Risinge pastorat, hvilken s. k. nåd han ej vågade afslå. Br.

722. Nicolaus Laurentii Lindelius.

723. Nicolaus Benedicti Gripendahl [adl. 1682; förut Figrelius]. F. i Linköping 1636; fad. domprost [140]. Stud. i Greifswald. Kanslist i Reduktionskolleg. 60; registrator 69; öfverinspektor vid Salpetersjuderiet 75; afsk. 1700. D. i Sthlm 1716.

724. Andreas Benedicti Figrelius. F. i Linköping 1638 112; fad. domprost [140], D. som stud. i Uppsala 1670 1111.

725. Abrahamus Petri Vulff [Laurentinus]. F. i Vadstena.

En Abraham Vulff var landtmätare, slutligen i Uppland, och dog 1710. Kan möjligen vara ofvanstående, ehuru föga troligt.

726. Jacobus Magni Gval. F. i Norrköping.

727. Daniel Johannis Phœnix. F. i Målilla 1638, döpt 205; fad. kyrkoherde

[59]. Kgl. sekreterare.

— 56 —