Sida:Östgötars minne.djvu/536

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5639 — 5645

1843.

bankens afd.-kontor i Visby 58; afsk. 61. Stadskamrer i Visby 61; häradsskrifvare i (iotI. södra fögderi 63; afsk. 82. 1). i Visby 1889

5639. Carl Magnus Robach. F. i Blackstad 182 4 27/»; fad. Magnus Johan, kronofogde. Stud.-ex. 44; kameralex. 45. Exped.-kronofogde i Norra o. Södra Tjust 52; kronofogde där 59—89. Egare af Källsbärg i Blackstad till 89; sed. bosatt i Sthlm.

56 40. Claes Adolf Hultkrantz. F. i Flisby 1823 16i; fad. Johan Danielsson, bonde. Dim.-ex. 46; fil. kand. 49; prv. 49; fil. doktor 51; teol. kand. 53; teol. doktor 68. Docent i Upps. 53; akad.-adjunkt o. kyrkoh. i Uppsal a-Näs 58. Börje 60; kontr.-prost 61; e. o. professor 62; professor o. kyrkoh. i Gamla Uppsala 64; utn. kyrkoherde i Förslöf o. Grefvie, Lunds stift, 76. Censor vid mog.-ex. 64 -74. Gårdsegare i Uppsala. D. dår 1877 ns.

H. var en man med djupa filosofiska och teologiska insikter samt ett varmt intresse för allt hvad som rörde den evangeliska kyrkan. Som teolog var han den mest praktiske, i det han hade blicken oaflåtligen fäst på det för lifvet nyttiga och användbara. Sådan var han som föreläsare, äfven då han afhandladc sin vetenskaps mest abstrakta delar, sådan visar han sig i sina skrifter. Bland dessa må här endast nämnas »Dr Martin Luthers lilla katekes och den antagna förklaringen, med korta anmärkningar och tillägg.» hvilket arbete utkom 1866 och sedermera till 1885 utgifvits i 90 upplagor. H- var en synnerligen flärdfri man; till sitt yttre liten och oansenlig, men med liflig blick samt hög och klar panna; hans röst var tunn och späd, nien lika fullt genomträngande och hans tal förfelade ej att göra ett mäktigt intryck. Sthr m. fl.

5641. Philip Erik Trozelli. F. i Norrköping 1824 2ig; fad. just -borg- mästare, tit. lagman [42191. Fabrikör i Norrköping; godsegare å Malmö i Kvillinge 52. D. i Norrköping 1856 nj».

56 4 2. Ulrik Vilhelm Björklund. F. i Styrestad 1826 fad. prost [4 2 4 4;. 1). som fil. stud. å Akad. sjukhuset i Uppsala 1852 25s.

B. var ovanligt rikt utrustad på hufvudcts vägnar och ingaf de bästa framtidsförhoppningar, men hade ett egendomligt, inåtvändt lynne med tidigt utvecklad benägenhet för satir, som gjorde honom föga populär bland jämnårige. Redan vid 16 ars ålder började han att i dikten omsätta de känslor och tankar, som bodde i djupet af hans slutna väsen. Hans första dikt intogs i den på 1840-talet i Norrköping utkommande Flygande posten» och följdes snart af flere, bland hvilka några genom en väns försorg blifvit räddade undan glömskan och 1879 utgifna från trycket. B:s yttre — han var en smärt, lang och blond man — bar tidigt spår af den tärande sjukdom, lungsoten, som slutligen förde honom i grafven. Vid hans dödsbädd satt en öm väninna och torkade svetten ur hans panna. Hon har blifvit honom trogen och bibehåller ännu under de gråa håren ett djupt minne af sin ungdoms kårlek.

564 3. Carl Viktor August Ingeström. F. i vimmerby 1826 *4ir. fad.

kyrkoherde [4 3 9 0]. Prl.-ex. 45; kameralex. 45; hofr.-ex. 46. V. notarie i Svea hofr. 49; kst. 58. ord. notarie 61; afsk. 62. Kanslist i Kammarrätten 56; notarie 62; afsk. 92. Brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 61; notarie i Sthlms förmvnd.-kammare 67; stärbhusnotarie 86; afsk. 96. Bosatt fortfarande i Sthlm.

5 6 44. Carl Vilhelm Maurits Printzensköld. F. i Eksjö 1824 suio; fad.

öfverste. Stud.-ex. 46; prl.-ex. 48; kameralex. 48. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 48. Landtbrukare o. arrend. af Dagstorp, bosatt på Tunarp i Askeryd. Kammarjunkare 60. I). på Tunarp 18(33 24u.

564 5. Sven Gabriel Gustaf Bergergren. f. i st Lars 1824 fi6; fad.

landskamrer [3986]. Med.-fil. ex. 47; kameralex. 47. Häradsskrifvare i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 61. I). på Stratomta i Törnevalla 1870 Ä5/:> »En ärans man i ordets hela bemärkelse, varm fosterlandsvän, skicklig tjänsteman