Sida:Östgötars minne.djvu/564

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5808—5812
1850.

med. lic. 70. Praktis. läkare i Sthlm fr. 70; distr.-läkare i Katarina södra distr. 72, i Katarina norra distr. 77—98; läkare vid Sthlms stads arb.-inrättning fr. 79.

Gift 73 m. Maria Lovisa Sofia Schmidt, f. 41.

5808. Lars Vilhelm Rudolf Laurenius. F. i Linköping 1832 266; frldr Lars L., domprost [4404], o. Eva Vilhelmina Fredrika Bergenstråle. D. som stud. i Linköping 1852 247.

5809. Gustaf Alfred Hesselgren. F. i Bo, Örebro län, 1832 66; frldr Per H., bruksförvaltare, o. Charlotta Kristina Österlind. Med.-fil. ex. 51; med. kand. 56; med. lic. 59; kir. mag. 60. Distr.-, sed. e. prov.-läkare i Hofors, Gefleb. län, 60; tillika andre bat.-läkare vid Helsinge reg. 61; förste bat.-läkare 64; reg.-läkare 83, tillika fält-, sed. fördelningsläkare vid 5:e arméfördeln. 88, i reserven 94; järnv.-läkare fr. 77. D. i Sthlm 1897 27.

H. egde ett särdeles klart hufvud, hade gjort goda studier och var specielt anlagd för praktisk verksamhet. Blef ock därför inom sin ort en ännu till det sista mycket anlitad läkare. Af det regemente, han under 33 år tillhörde, var han högt värderad, och hans insiktsfulla rapporter utvisade, hvilken vikt han lade vid den militära hälsovården och huru han inom sitt verksamhetsområde sökte tillämpa de bästa hygieniska principer. Hans pålitliga karaktär, blida väsen, vakna, ofta humoristiska lynne förskaffade honom många vänner. Bruz.

Gift 71 m. Maria Værn, f 48. — Barn: Kerstin, f. 72; Hugo, f. 73, löjtn.; Karl, f. 74, med. kand.; Greta, f. 75, sjuksköterska; Erik, f. 78, ingeniörselev; Ingrid Maria, f. 87.

5810. Johan Magnus Cassel. F. i Björkebärg 1831 107; frldr Magnus Peter C., landtbrukare, tit. sekreterare, o. Anna Brita Jonsdotter. Fil. kand. 57; fil. doktor 60; teol. kand. 65; prv. 65. Kyrkoherde i Risinge 67, i Kvillinge o. Simonstorp 85; kontr.-prost 85—88. Inspektor för Norrköpings allm. läroverk 82—85. D. 1891 72.

C. verkade nitiskt och troget i sitt ämbete samt var af sina församlingsboar mycket afhållen. Med en ej vanlig lärdom förenade han ett praktiskt sinne samt stor administrativ förmåga, och hans sätt att sköta de många olikartade bestyr, som tillhöra en kyrkoherde i ett vidsträckt och folkrikt pastorat, vittnade om ett varmt intresse för kallet. »Liksom han själf fått hjälp i nöden, var han alltid färdig att åt nödstälda räcka en hjälpsam hand.»

Gift 1) 68 m. Ida Elisabet Svartz, f. 38, d 83; 2) 85 m. Anna Magdalena Elisabet Gustava Tullberg, f. 63. — Barn i 1:a g.: Eva Elisabet, f. 69, lärarinna; Karl Gustaf, f. 71, jägmästare; Anna Maria, f. 73; Ebba Kristina, f. 74, d. 89; Märta Johanna, f. 76, d. 76; Per Magnus, f. 80, d. 80; i 2:a g.: Ida Elisabet, f. 86.

5811. Nils Östling. F. i Östra Husby 1830 54; frldr Nils Svensson, hemmansegare, o. Maria Helena Olofsdotter. Fil. kand. 59; fil. doktor 60. Docent i Upps. 62; lektor i Linköping 65; tf. rektor 70-76. Riksdagsman i Andra kammaren för Linköping 76-87 (förra riksd.). D. i Sthlm 1894 171. — Ogift.

Ö. utmärkte sig som lärare för ett synnerligen redigt och lättfattligt undervisningssätt, paradt med en ej vanlig förmåga att skilja hufvudsak från bisak. Som rektor vann han genom sitt opartiska, alltid besinningsfulla, men icke dess mindre bestämda uppträdande aktning och tillgifvenhet hos både lärare och lärjungar. Hans stora duglighet och framstående talang som talare förskaffade honom utom riksdagsmannaskapet flere kommunala uppdrag; var stadsfullmäktig under tiden 1867—90, de senare åren ordförande, samt landstingsman från 1877. Han egde ett skarpt hufvud, en själfständig karaktär, en lugn och behärskad natur, dock med något kallt och afmätt i sitt sätt, hvarigenom han kunde förefalla mindre tillgänglig, men alla som närmare lärde känna honom, funno snart, att under denna yta slog ett varmt, vänfast och människoälskande hjärta.

5812. Johannes Emanuel Planander. F. i Vikingstad 1829 78; frldr Lars

— 522 —