Sida:Östgötars minne.djvu/591

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1866

5982 — 5989

5982. Bror Fredrik Julius Abom. F. i Tjällmo 1838 "/*; frldr Fredrik Vilhelm Å., garfvare, o. Ulrika Vilking. Fil. kand. 65; fil. doktor 66. Lärov.-adjnnkt i Västervik 67; tj:ledig för sjukdom fr. 92. D. i Västervik 1895

Å. hade en liflig och älskvärd natur samt var utrustad med en ganska stor förmåga. Han stod i anseende som en skicklig lärare och var gärna sedd i sällskapslifvet, dår han genom sin musikaliska begåfning och sitt lediga umgängessätt förvärfvade sig mycken sympati. Sbg.

Gift 85 m. Ida Krämer, f. 61. — Barn: Sigrid Ulrika, f. 87, d. 87; Bror Fredrik Gustaf, f. 88; Tilli Henrietta Lucia, f. 89.

5 983. Carl August Askeroth. F. i Pelarne 1835 */7; frldr Bror August A., organist, o. Anna Kristina Svensdotter. Prl.-ex. 59; kameralex. 64. Landskontorist i Sthlms län 78; häradsskrifvare i Svartsjö fögderi 84. D. i Sthlm 1898 *%. - Ogift.

5984. Carl Conrad Thunström. F. i Norrköping 1837 5/&; frldr Carl Johan T., klädesfabrikör, o. Kristina Sofia Bååth. Fil. kand. 67. Lårov.- adjunkt i Norrköping 70; afsk. 75. Kamrer vid Norrköpings ensk. bank 75.

5 9 85. Lars Johan Söderberg. F. i Norrköping 1836 18ia; frldr Per Johan S., klädesfabrikör, o. Dorotea Arosenius. Kameralex. 60. Bitr. å Tjusts kronof.-kontor 60; kronolänsman i Södra Tjusts södra distr. 70. Egare af Hildesborg i Gladhammar. D. där 1891

S. var en synnerligen plikttrogen och human tjänsteman.

Gift 72 m. Jenny Mathilda Dahlström, f. 40.

5 9 86. Jon Vählander. F. i Norrköping 1835 frldr Jon V., prost 47 6 2], o. Laura Maria Charlotta Aspling. Kameralex. 58. Kammarskrifvare i Gen -tullstyrelsen 63, Tid Sthlms tullnederlagskontor 75; andre kontrollör vid tullkammaren 81. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 66; afsk. 75.

D. i Sthlm 1884 isö. - Ogift.

Var en blid, godlynt, anspråkslös, välvillig och vånsåll man.

598 7. Carl Henrik Magnus Key. F. i Edshult 1838 frldr Carl Johan

K., kapten [4 44 3], o. Lovisa Ulrika Charlotta Burén. Furir vid Jönk. reg.

56, vid Älfsb. reg. 57; underlöjtn. vid Kalmar reg. 57; löjtnant 64. I). å Edshults egendom i Edshult 1865 28A- - Ogift.

5988. Otto Vilhelm Redelius. F. i Grebo 1835 16e; frldr Johannes Jonsson, hemmansegare, o. Sara Kristina Månsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 58; prv. 59. Utn. kommin. i Grebo o. Värna 65; kyrkoherde i Marbäck 66, i Mjölby 73, i Hallingebärg 82; kontr.-prost 88. Riksdagsman i Andra

kammaren för Södra Tjust fr. 86.

Gift 62 m. Hedvig Sofia Charlotta Ryberg, f. 35. - Barn: Maria Sofia Ottilia, f. 63, diakonissa, d. 89; Selma Charlotta Ottilia, f. 65. g. 1) m. Johan Axel Liljeskog, inspektor. 2; m. Jakob Filip Larson, kassör [6520], Anna Ottilia, f. 66, d. 71; Karl Vilhelm Natanael, f. 68, folkskollärare; Gustaf Vilhelm Emanuel, f. 70, tf. kronolänsman 7151]; Axel Vilhelm Hjalmar, f. 71, med. kand. [71521; Hugo Vilhelm Johannes, f. 72, folkskollärare [7253], Filip Vilhelm Samuel, f. 74, sjöman; Anna Ottilia Elisabet, f. 77. d. 77; Hanna Kristina Ottilia, f. 80.

5989. Olof Viktor Vesterdahl. F. i Linköping 1838 19/*; frldr Olof v., hautboist, o. Johanna Sofia Rosendahl. D. som stud. i Linköping 1859 21 /n. -Ogift.

Son af den framstående musikern Olle V., hade han af denne årft utmärkta musikaliska anlag, hvilka tidigt odlades, så att han redan vid 8 års ålder uppträdde på

- 549 -