Sida:Östgötars minne.djvu/593

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1857.

5 9 9 8—6004

ex. 58. Kassaskrifvare i Riksbanken 64; utn. registrator 73; kassör 73. D. i Sthlm 1888 26s. — Ogift.

5 9 98. Gustaf Nikolaus HallendorfT. F. i Törnsfall 1832 "/o; frldr Carl Magnus H., handlande, o. Maria Elisabet Kindgren. Kameralex. 58. Tf. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 63; kammarskrifvare vid tulluppbördskontoret 70. I). på Baggetorp i Gamleby s:n 1893 31io. — Ogift.

5 99 9. Johan Harder Eckerström. F. i Eksjö 1837 10ä; frldr Claes Emil E., häradshöfding, o. Maria Charlotta Moberg. Kameralex. 59. Landtbrukare på Bränntorp i Skedevi. E. o. landskanslist i Österg. län (67); öfverkonstapel vid Sthlms poliskår 69; tf. 75, ord. poliskommissarie 87. D. i Sthlm 1891 27s.

Gift 1) 63 m. Matilda Gustava Månsson, f. 36, d. 84; 2) 85 m. Lovisa Vilhelmina Elisabet Hammarström, f. 47. — Barn i l:a g.: Karl Johan, f. 65, stadsbudsexped.- föreståndare; Emil Leonard, f. 68, bryggare; Berta Maria, f. 72. kontorsbitr.; Harald Teodor, f. 75, landtbrukare; Philip August, f. 77, e. o. landskanslist; Rikard, f. 79, d. 80.

6 000. Carl Peter Gustafsson. F. i Norra Solbärga 1831 uio; frldr Gustaf Nilsson, hemmansegare, o. Kristina Margareta Petersdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 58; prv. 59. Brukspråd. vid öfverum 64; kommin. i Mörlunda o. Tveta 66; kyrkoherde i Hult o. Edshult 69, i Höreda o. Mellbv 75; kontr.-prost 1900.

Gift 64 ra. Clara Dorotea Amalia Rosengren, f. 45. — Barn: Hanna Maria, f. 65, g. m. Edvard Gustafsson, landtbrukare; Ester Elisabet, f. 67; Matilda Naémi, f. 69, g. m. Per Magnus Reinhold Janzon, komminister [7161]; Gustaf David Natanael, f. 71, landtbrukare; Karl Petrus Teodor, f. 73, komminister [7259]; Jakob Axel Efraim, f. 75, provisor; Josef Edvin Gottfrid, f. 78, sjöman.

6001. Carl Henrik Lagerfelt, frih. F. i Slaka 1837 196; frldr Gustaf Adolf L., kapten, o. Kristina Beata Vilhelmina Funck. Stud. i Lund 57. Sergeant vid Vendes art.-reg. 57; fanjunkare vid Första lifgr.-reg. 59; underlöjtn. 59; löjtnant 64; afsk. 74. Bosatt å Liljestad i Skönbärga 68—71; arrendator af Sköldstad i Vikingstad 71—84; delegare i Gismestad där fr. 84; bosatt i Sthlm 84. Kassör i Föreningen för välgörenhetens ordnande fr. 90.

Gift 68 m. Vilhelmina Funck, f. 44. — Barn: Carl Gustaf Fredrik, f. 69, sjömanspräst; Vilhelmina Kristina Emilia, f. 70, g. m. Henrik Erik Ludvig Sköldebrand, egendomsförvaltare; Israel Henrik Adolf Alexander, f. 71, löjtn. o. extra intendent; Magdalena Carolina Beata Emilia Vilhelmina, f. 77.

6002. Carl Erik Hellström. F. i Sthlm 1838 ns; frldr Carl G. H., bryggare, o. Sofia Erika Norman. Kameralex. 59. Sta ds fisk al i Arboga 68. I), dår 1875 7»- - Ogift.

1857.

6003. Gustaf Vilhelm Thollander. F. i Skönbärga 1838 7n; frldr Hans Gustaf T., godsegare, o. Hedvig Aurora Burén. Stud.-ex. 56; elev vid Ultuna landtbr.-institut 57—59. Landtbrukare; arrend. af Brabårg i Skönbärga; egare af Rotenbärg i östra Stenby 61—69, af Borum i Mogata 70—77, af Idingstad i östra Harg 78—83; sed. bosatt i Norrköping; inneh. af skjutsstationen där.

Gift 66 m. Alma Lovisa Tesdorpf f. 48. — Barn: Gustaf, f. 67, bryggare; Fritz Vilhelm, f. 68; Edit Hedvig Lovisa, f. 71; Hedvig, f. 73.

6 004. Johan Emil Hagdahl. F. i Örbärga 1836 19i; frldr Henrik H., kamrer, o. Emma Natalia Suell. Elev vid Mariebärgs läroverk 58; utex. 61.

— 551 —