Sida:Östgötars minne.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
300-312
1633.


300. Nicolaus Petri Lundius. F. 1615. Stud. 33; fil. doktor 42; prv. 44. Lektor i Linköping 44; kyrkoherde i Furingstad 52. D. 1674 193.

301. Magnus Svenonis Vennærus. F. vid Kinnekulle, Skarab. län. Stud. 1633; fil. doktor 42. D. i Uppsala 1642 234.

Vid hans död författades sorgekväden på grekiska och latin af flere landsmän.

302. Nicolaus Olavi Gothzelius. F. i Hällestad 1613 19, fad. hammarsmed. Stud. 33; prv. 39. Kommin. i Hällestad 40; krigspräst vid Östg. inf.-reg. 52; kyrkoherde i Gryt 56, i Odensvi 58, i Skeppsås o. Älfvestad 76. D. 1682.

Grytsboarne begänie bli honom kvitt för hans stora »later och pompositet.» Susp. 1673 för gräl och otidigheter mot ryttm. Silfverlod. — Hans son Olof Gottfelt, kvartermästare vid Östg. kav.-reg., adlad Gyllenfelt.

303. Olavus Petri. Fad. biskop i Strängnäs. Stud. 1633. D. trol. 1644.

Disputerade 1644 »de virtute morali in genere.» — Var halfbror på mödernet till I. Lagerfelt [233].

304. Ericus Petri Rosenholm [adl. 1653; förut Holm]. F. i Vadstena 1613 297; fad. prost [18]. Stud. 33. Lärare vid Gefle skola 35-39. Rådman i Sthlm 46; borgmästare o. präses i polit.-kolleg. 52; assessor i Komnerskolleg. 65; tillika häradshöfding i Seminghundra m. fl. h:d i Uppland 65. Egare af Solbärga i Sya, Hornsbärg (Kurumsnäs) i Tryserum samt Erikstad i Småland o. Ramsbärg i Söderm. D. i Sthlm 1672 161.

305. Petrus Claudii Prytz. F. 161.; fad. prost i Norrköping [33]. Stud. 33. Sekreterare o. justitiarie hos arffursten Carl Gustaf; rådman i Sthlm 42; borgmästare o. präses i just.-kolleg. 43. D. 1659 264.

Hans son Claës Pedersson Prytz, assessor, adl. med bibeh. namn.

306. Samuel Petri Brask. F. i Veta 1613 225; fad. kyrkoherde i Västra Ny. Stud. i Upps. 33; jur. stud. i Leyden 42; prv. 49. Lektor i Linköping 44; kyrkoherde i Ekeby o. Rinna 48; hofprädikant; kyrkoherde i Klara förs. i Sthlm 63. Vitter författare. D. 1668 126.

Som gymnasielärare i Linköping införde han den då för tiden icke ovanliga undervisningsmetoden att genom uppförande af historiska skådespel skärpa lärjungarnes minne och vänja dem att yttra sig inför en större samling åhörare. B. författade själf en del skådespel, af hvilka tre äro utgifna från trycket.

307. Nicolaus Benedicti. Stud. 1633.

308. David Davidsson Kohl. F. i Söderköping 1621; fad. myntmästare där, sed. riksgardien. Stud. 33. Militär, slutl. öfverstelöjtnant vid Artilleriet. Egare »till Hyfvonevälla, Sviestad o. Karby.» D. på Hulterstad i Mjölby 1682 2412.

Sägnen förmäler, att K. en gång blef utmanad på duell af den lärda och manhaftiga fru Kristina Schulman, född Gyllenstjerna, därför att han hade gift sig med hennes kusin. Huru saken aflöpte, är dock ej kändt.

309. Eduardus Johannis Holm. F. i Norrköping 1619 219; fad prost. Stud. 33. Sjökapten.

Orerade 1635 »de celeberrima Ostrogothorum urbe Norcopia.»

310. Andreas Magni Mogatæus. Fad. M. Uhr, kyrkoherde i Mogata. Prv. 1625; stud. 33. Komminister i Mogata (34); kyrkoherde i Vist 40. D. 1659, begr. 312.

311. Petrus Jonæ. Stud. 1633. Kollegä i Norrköping (59); apologist 60. D. 1664 1714.

312. Benedictus Ingolphi Styrman. Stud. 1633; prv. 48. Rektor i

— 25 —