Sida:Berzelius Bref 9.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
195

121. Hedenbergit, så uppkallad efter Ludvig Hedenberg, som först analyserat och beskrivit mineralet (Afhandl. II, 1807, s. 164). Berzelius har i sitt »Försök till ett rent kemiskt Mineralsystem» utförligt bemött Hausmanns anmärkningar. Afhandl. IV, 1815, s. 24 och följ.

122. Odium eller odenium, ett förmodat nytt grundämne, vars tillvaro i det följande dock icke bekräftades. Se härom Bz. Brev, VIII, s. 45 och anm. 55.

123. Denna ritning har ej kunnat återfinnas.

124. An attempt to establish a pure scientific system of mineralogy. Translated by John Black. London 1814. 138 s. 8:o.

125. Karl Cæsar von Leonhard (1779—1862), professor i mineralogi och geognosi vid universitetet i Heidelberg.

126. »Taschenbuch für die gesammte Mineralogie» utkom i 23 årgångar, Frankfurt a. M. 1807—1829. Det ifrågavarande 10:de bandet innehåller Svedenstjernas porträtt men ingen dedikation vare sig till honom eller Berzelius. Däremot är 9:de bandet dedicerat till Svedenstjerna och Weiss. I band 10 förekommer en översättning av Berzelii mineralsystem under titeln »Rein chemisches Mineralsystem», s. 315—336.

127. Statsministern för utrikesärendena, greve Lars von Engeström, nedlade presidiet i Vetenskapsakademien den 22 februari 1815.

128. Zibet = si bête, bekant ordlek över Gustaf IV Adolfs impopuläre hovkansler, friherre Kristoffer Bogislaus Zibet (1740—1809).

129. Se anm. 1.

130. Hänsyftar på att Berzelius den 28 januari 1815 blev riddare av Nordstjärneorden.

131. Det planerade köpet synes ej hava gått i verkställighet.

132. Hans Peter Eggertz.

133. Gahns maka, Anna Maria Bergström (f. 1746), avled den 17 februari 1815.