Sida:Berzelius Bref 9.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

196

134. Emanuel Rothoff blev invald i Akademiens 4:de klass (för »inre naturkunnighet och experimentalfilosofi») den 12 april 1815 samtidigt med N. G. Sefström.

135. Berzelius och Gahn, Undersökning af några i grannskapet af Fahlun funna fossilier. Afhandl. IV, 1815, s. 148—216.

136. Neutralt kaliumsulfat, ursprungligen framställt av kaliumkarbonat (sal Tartari) och »vitriololja».

137. Rätteligen Schneckenstein, bekant mineralfyndort i Sachsen.

138. Av πυρ eld och φυσαν uppblåsa. Berzelii förslag till namnbyte har i detta fall icke vunnit efterföljd.

139. Gahns syster Maria Gustava (1753—1839) var sedan 1811 änka efter amtmannen i Buskeruds amt Anders Hofgaard och bodde antagligen i Drammen.

140. Karl Fredrik Bohnstedt (1776—1838), grosshandlare; ägde bl. a. Riddarhytte bruk i Västmanlands län.

141. Se härom Bz. Brev III, s. 118.

142. J. G. L. Blumhof (1774—1825), bergverksadministrator, sedermera e. o. professor i teknologi vid universitetet i Giessen.

143. Underklorsyran upptäcktes ungefär samtidigt av Davy och Stadion. Jfr Bz. Brev III, s. 124.

144. Armand Séguin (1765—1835), franska regeringens arméleverantör, en tid medredaktör i Annales de Chimie, naturvetenskaplig skriftställare.

145. Gilbert synes likväl för någon tid hava anslutit sig till Berzelii uppfattning av klorens natur. Åtminstone lät han Berzelius förmoda, att han blivit omvänd av dennes argumentering. Jfr Bz. Brev VIII, s. 44.

146. A. Robert Lorent (död 1833), bördig från Hamburg, grosshandlare i Göteborg, där han bl. a. anlade ett raffineringsverk för socker och ett porterbryggeri. Se Th. Thomson, Travels in Sweden, London 1823, I, s. 16.

147. Luke Howard, New process for refining sugar. Ann. Phil. VIII, 1816, s. 209—211.