Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5
30 JUNI.

amerikansk naturforskare, som blifvit upphöjd till greflig värdighet, fått sitt namn af denna lilla stad),2 tog jag ett slags diner kl. 6, bestående af ost och bröd samt en butelj så kalladt bottled ale. Jag drack däraf blott ett glas, men blef under vägen till London för en halftimme fullkomligt rusig. På halfva vägen emellan the city of London och Rumford begynna husen blifva så täta, att inom kort en gata formeras, som räcker nära en svensk mil, fullt så bebodd och med handelsbodar försedd som någon gata inuti staden. Ändtligen hade jag på denna eviga gata hunnit till Londons östra förstad kl. 8 e. m. och begaf mig där till Wellclose square, där svenske pastoren dr Brunmark bor, till hvilken jag beslutat vända mig för att få goda råd i afseende på ett bekvämt och välbeläget härberge. Dr Brunmark var nu icke hemma; men hans piga visade mig till en svensk traktör ett par hus därifrån vid namn Olson, hvilken hade den godheten att göra sig all möda för att skaffa mig ett rum där i grannskapet, hvilket jag äfven erhöll på Well street, strax vid Wellclose square, hos en änka, som handlade med postlin; vårt ackord uppgjordes för en vecka till 1 £ för rummet och till 1 shilling om dagen för frukosten. Jag superade med Olsons och gick sedan till hvila i mitt logis, trött, underlig efter sjöresan, besvärad af den beständiga stenkolslukten och den tunga, oklara luften, och kunde ändå svårligen somna, emedan jag fått lakan af ett särdeles bomullstyg och en säng, stor som en vindskammare, men utan hufvudgärd.

30 juni. Tisdag. Jag återvände klockan kring 10 till Olsons för att framtaga några saker, medförda för dr Brunmarks räkning, hvilka jag genast tillställde honom. Han hade den complaisancen att erbjuda mig sitt sällskap till envoyéen Rehausen, för hvilken jag medförde ett bref. Vår promenad begyntes med ett besök hos hr Tottie, till hvilkens kontor jag hade kreditiv på den summa jag