Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/357

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
341
29 AUGUSTI.

Från Treutler gick jag att bivista den kongl. familjens gudstjänst i katolska kyrkan. Konungens yngsta dotter213 hade dagen förut förmält sig med konungen i Spanien, representerad, men förmodligen endast i brudstolen, af en liten dålig spansk grand. Nu var hela hofvet i kyrkan att med den unga drottningen bivista gudstjänsten och bedja om bättre förstånd åt hennes höga gemål. Här var musik af orkestern, pukor, trumpeter, men en sådan marknad af folk, som på ett i katolska kyrkor vanligt sätt strömmade ut och in, att skrapandet af deras fötter alldeles förtog musiken. I Sachsen inträffar den besynnerliga omständigheten, att konungahuset bekänner sig till den påfliga religionen, då däremot folket är sedan Luthers tid protestantiskt. Detta uppkom, då det kurfurstliga huset mottog polska kronan, och det har kommit att bibehålla sig, sedan denna blifvit förlorad. Således var af den församling, hvars fotskrapning i dag ackompanjerade musiken, den största delen blott gapare och ett ganska ringa antal verkliga deltagare i den andliga högtidligheten. Den katolska hofkyrkan i Dresden är ett ganska vackert tempel, i synnerhet på utsidan, där man påkostat så mycken byggnadslyx som möjligt, och denna kyrka har kostat två millioner riksdaler i silfver. Däremot har Dresden en annan kyrka kallad Frauenkirche, som kostat endast 300,000 riksdaler och som genom sin storhet, sin enkla men förträffliga stil äfven på långt afstånd är denna hufvudstads förnämsta prydnad. Den är en imitation af S:t Peters kyrka i Rom, och dess byggnad är så fast, att då Dresden under sjuåra kriget bombarderades och allt störtade rundt omkring, stod det härliga templet oskadadt, oaktadt de uppretade preussarne samlade sina bemödanden för att skjuta ned det. Man skall från dess spets se ett stort antal märken efter där bomber fallit.

På aftonen afhörde vi en kantat, komponerad för det höga tillfället och gifven i Operasalen (så kallas här en konsertsal bredvid der Zwinger), hvartill Blöde skaffat