Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/358

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
342
RESAN I TYSKLAND 1819.

oss logebiljetter. Man sade oss, att salen innefattade 4000 personer. Hofvet anlände hit i procession och full gala. Konungen ledde den unga drottningen af Spanien. Därefter kommo drottningen, sedan prinsar och prinsessor utan all ända. Musiken var ganska vacker och exekutionen rätt god, men de italienska orden voro endast dussingods. Man utdelade dem gratis åt hvarje åhörare. Musiken begyntes kl. 6 och slutades strax efter 8.

Den 30 augusti. Vi gjorde på förmiddagen ett besök till målareakademiens exposition i ett denna akademi tillhörigt hus i Brühlska trädgården. Jag tyckte, att de i porträttmålning vida öfverträffa våra artister, som vanligen ge sig all möda, att åskådaren skall se, att det är en målning, han står framföre; de dresdenska målarne hade gjort sig all möda att komma honom att glömma det. Landskapsstyckena voro i allmänhet under medelmåttan. Historiestyckena hade mycken liflighet 1 imagination, och man glömde att anmärka målningens ofullkomlighet för intresset af berättelsen, som man icke behöfde läsa i katalogen. Några kopior t. ex. af Mengs‘ Amor och en piga, som bjuder kaffe, efter den så kallade peintre Turque214 hade lyckats alldeles förträffligt.

På e. m. hade vi hos Blöde på dr Struves malmgård en blåsrörsseance, bivistad af Blöde, Struve, Ficinus, Mohs, myntmästaren, hvars namn jag förgätit, samt provisoren Schuster. Här blåstes till sent på aftonen, och särdeles Ficinus lämnade mycken uppmärksamhet häråt. Bland saker, som vi funno, var att den så kallade Haarkies, som Klaproth angifvit för att vara ren nickel, egentligen är svafvelbunden nickel.215 Senare ännu fortsattes läsningen af Blödes öfversättning.

Den 31 augusti. Ficinus gjorde oss tidigt på morgonen ett besök och erböd att föra mig till deras mediko-kirurgiska akademi, hvilket jag med tacksamhet antog. Då vi