Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23
9 JULI.

instrumentets, laddade poler befinna sig i auditorium, men apparaten på ett ställe, där ingen behöfver lida af vätgaslukten.

Jag åt middag med Brunmark, Wellander och Jacqués de Ron hos Uhr.17

9 juli. Torsdag Jag gjorde på förmiddagen några visiter, såsom hos Accum och hos dr Young, som följande dag skulle resa på landet. Kl. 3 reste jag med sir John Sebright till Roehampton till mr Hatchett för att dinera där med några kemister, hvilka voro dr Marcet, mr Brande och mr Warburton. — Hatchett själf är en ganska ämabel man af omkring 40 à 45 år. Hans far var en rik vagnmakare, och sonen, oaktadt vid faderns död en ryktbar kemist, har bibehållit rörelsen. Han är i ganska goda omständigheter och bebor i Roehampton en liten landegendom, bebyggd i en skön italiensk stil och förträffligt väl underhållen. Hans fru är ful ända till att skrämma skator, och han har två döttrar, af hvilka den äldsta syntes vara imbécile. Han har vid sin villa italiana ett ganska väl inrättadt laboratorium men har på länge icke arbetat — Dr Marcet är en 40 års man, som genom giftermål blifvit förmögen; han är läkare vid Guys hospital och ger tillika föreläsningar i kemien. Han är en ganska ämabel umgängesman, men ligger, såsom det synes, icke mycket djupt, ehuru han är fullkomligt au courant de la science. Han berättade mig, att han hade en dispyt med dr Pearson, som påstod, att det fria alkalit i animaliska vätskor är kali, och som däröfver utgifvit flera stridsskrifter emot Marcet. — Mr Brande är en ung man af en behaglig, mycket modern figur och ett godt utseende. Han synes vara emellan 25 och 28 år. Hans umgänge är modest. Man anser honom för en af Londons bättre kemister. Något mycket stort tror jag likväl icke att han blir. Mr Warburton är en ung physicus, som tillika teoretiskt lagt sig på kemien. Han är en ganska ämabel och intressant man.