Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
25
13—15 JULI.

13 juli. Måndag. Jag frukosterade hos dr Marcet i sällskap med den rolige och intressante Tennant. Vi språkade tillsamman en god del af förmiddagen. Jag åt middag hos Brunmark.

14 juli. Tisdag. Brunmark gjorde mig en visit på morgonstunden. Vi följdes åt, först till Engström och sedan till gamle envoyéen v. Nolcken, som af ålder och behofver är decrepitus. Jag tillbragte resten af dagen att redigera ett par långa bref, som skulle gå med posten, men som slutligen kommo för sent att med den posten afgå. Jag åt middag på ett värdshus.

15 juli. Onsdag. Kring kl. 7 väcktes jag af kabinettskuriren Brolin, som hitförde depescher och icke hittade härifrån till Engström, hvarföre jag steg upp och följde honom dit. Jag tog sedan några arrangementer för att kunna hemsända böcker åt Medicinska sällskapet vid Brolins återresa. Tillika gick jag till sir Joseph Banks’ bibliotek for att få någon underrättelse, huru transaktionerna från Royal Society19 skulle kunna fås, i tanke att äfven hemsända dem. Den tyske sekreteraren, hvars namn jag ännu ej varit i stånd att få veta, lofvade att kring kl 1 föra mig till mr Lee i Somerset house, som är societetens kamererare och som skulle lämna ut dem. Jag gick därifrån till dr Wollaston, där jag passerade några högst angenäma timmar. Jag hade alltid misstänkt, att Wollaston skulle vara ett långt bättre hufvud än Davy, och det bekräftade sig nu; men Wollaston har en hög grad af modesti och har icke samma brinnande begär efter ära, som synes oupphörligt jaga Davy till verksamhet, då däremot Wollaston stilla njuter vetenskapen och sina undersökningar. Med Davys ambition skulle Wollaston troligen hafva gjort ofantliga saker. Han visade mig sitt laboratorium en miniature, där han drifvit konsten att arbeta med en eller två droppar och få goda resultat till en

Berzelius, Reseanteckningar.4