Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

blefve gjorde, efter sådant torde ändock kunna gifva uplysning i andra mörka mål, som til jordklotets närmare kännedom höra.


§. 51. Vatnets inkräktningar.

I anledning af hvad ofvanföre är sagt, och mångfaldig annor förfarenhet, är intet tvifvelsmål, at ju uplandningar verkeligen gifvas. Men så befinnes deremot å andra sidan, med icke mindre säkerhet, at vatnet har gjort inkräktningar på torra landet: hvilka, man må säga hvad man vil, bestrida Vattuminskningen rätt så mycket, som de förre den bevisa.

Hos Häfdateknare finnas många exempel uppå nya upkomne Sjöar, Träsk och Strömmar, dem jag måste förbigå, at undvika vidlöftighet. Man råkar derom något hos Varenius[1], Hiärne[2], Biörner[3], Scheuchzer[4], Bertrand[5], Buffon[6], och Bring[7] &c. Jag lägger allenast för min del til:

  1. At jag i samma sjöar, det uplandningar rönts, annorstädes funnit ögonskenliga prof af inkräktningar och utskurna stränder, såsom vid Siljan och Åls-sjön i Dalarna.
  1. Geogr. P. 332. sq. 217. sq.
  2. Besvar. Anledn. p. 290. sq.
  3. Hävda ålder.
  4. Hydrogr.
  5. p. 125. sq.
  6. Hist. Nat. T. I.
  7. Samling p. 168. it. Gadd.