Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ctat de Aucta Maris altitudine[1] framgifvit en helt olika både förfarenhet och theorie.

Den oändeliga hop af hithörande rön, som Herr Buffon[2] samlat, gifver honom icke eller anledning til annat, än at finna samma quantitet af jord och vatten vid alla dessa vårt klots ändringar, lika som jämväl Herr Bertrand[3]. Så at, så mycket mig bekant är, Vattuminsknings-satsen ingenstädes fäst fot, eller vunnit något framsteg, utan i Sverige. Sådant bör dock så mycket mindre lända den til prejudice, i fall han skulle eljest befinnas vara grundad, som naturen icke lärer mera vägradt Sverige den förmon, at sanningar der kunna uptäckas, än andra Länder.


§. 5. HIERNES och SWEDENBORGS meningar.

Dock är denna mening icke eller uti vårt Fädernesland särdeles gammal. Genom de anstalter vår mycket berömvärde Doct. Hierne i sin tid gjorde til främjande af Fäderneslandets Natural historie, hafva då redan en stor del af de Rön blifvit honom bekante, hvarpå man seder-

  1. Opusc. Bononiens. Tom. 2. p. 2. p. 1. 20.
  2. Hist. Naturelle.
  3. Mem. p. 124.