Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

alt med vatten hölgd. När man altså finner tecken af vatnets verkan derpå, hvarföre vil man til deras förklaring häldre dikta en vattuminskning, än hålla sig vid de allmänt bekanta sanningar, om vatnets skiljande från det torra i skapelsen och syndaflodens miraculeuse strandlösa Haf?

Man torde svara, at man ej gifvit akt på det förra; men håller det senare för altför vanmägtigt, at hafva kunnat uträtta så stora ting. Et inkast, som jag kan ske rättnu får tilfälle at svara på.


§. 65. Om Bärg genom Hafvet kunna formeras.

Jag vil nu först kårteligen undersöka om bärgens formation, under och igenom en Vattuminskning, mera kommer öfverens med Naturen, än med den H. Skrift; och fruktar jag, de får likaså stöd af den ena, som af den andra.

  1. Jag ser, at Bärgens sträckningar mycket åberopas; men när man undantager dem, som under syndafloden kunna vara formerade; så ser jag sannerligen ingen grund dertil; ty urqveds-bärgen rönas gemenligen gå efter landsträckningarna, stundom Öster och Väster, stundom Norr och Söder, och så vidare i an-