Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

der man ville förklara dem efter Vattuminsknings hypothesen, finna sig nödsakad, at supponera flera Haf och flera Vattuminskningar efter hvarandra, och ändock lemna knutar ouplöste.


§. 69. Om Bärgen ligga på en kalkfot.

At alla bärg stå på en kalkfot, det är lätt sagt; men hvarken så lätt utrönt eller controllerat.

Efter min kunskap och förfarenhet har jag mindre anledning, at jaka, än neka dertil. Jag har härtils tyckt, at Skaparens försorg lagt de för invårnarne oumbärligaste ämnen öfverst i jordbrynet, deribland har jag ock räknat kalken. Ibland metallerne torde järnet allena höra dertil, som ock finnes mäst uti dagen. Sedan människorne satt värde på de andra metallerna, äro de djupt i jorden och bärg eftersökte: Amor babendi har bragt dem, at gräfva sig längst in i Jordens inelfvor. Där tycktes då vara mästa vän til at få något Rön i detta ämne. Nu berättas väl, at man på ansenligt djup funnit i Grufvor petrefacta, hvarom rätt-