Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

tvifvelaktigt, at sten-arten jämväl i sanden kan kännas och skiljas, när man brukar dertil tjenliga verktyg. Den består mäst af Quartz och Fältspat, sällan andra stenslag. När man nu ser med ögonen, at det är en söndermalen Quarz eller SPat, hvarföre skal man icke få lof, at säga det? Ytterligare, om den vore Hafvets foster, hvadan kommer då den metalliska tincturen, som i större delen sand rönes? Och må jag bekänna, at jag ej vet hvad det kan vara för en förfarenhet, som gifver anledning til en sådan speculation. Men det vet jag väl, at en mera söndermalen sand, icke ändock är annat än sand, och, at det gifves Mo, som aldeles är et helt särskildt, och så mycket jag kunnat utröna, urqueds-ämne. Den är ganska fin, vitrescererar svårligen, är lätt och gnistande, bakar sig i elden ihop i små gryn; men äger för öfrigt icke egenskaper af lera, fastän han af Herr Pott tyckes vara räknad bland magra ler-arter. Jag har ock funnit sten af samma yrke, hvarom ytterligare på sit behöriga ställe.


§. 82. Undersökes, om alt Kalk-ämne kommer af testaceis.

Hvad kalken vidkommer, så är väl ingen tvifvel, at Ostrocodermata äro et Kalk-ämne; men om derföre all Kalk skal ursprung-