Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

skul kommit at hvila. Hvilken underrättelse jag lånar af den åberopade Journalisten[1], som derjemte spått oss, at de öfrige respective Stånden derutinnan skulle göra et.

Assessoren Herr Richardsson har sedermera, uti sin Hallandia antiqua & nova, hvars 1. del utkom 1751 och den 2 år 1753, på flera ställen anfördt sådana rön och skäl, hvarigenom han håller före, at Vattuminskningen bestrides och vederlägges.


§. 8. WALLERIUS, KALM, CHIDENIUS, HÅRLEMAN, HASSELQUIST.

Vår berömde Chemicus och Mineralogus Herr Professor Joh. Gottsch. Wallerius gaf år 1748 ut sin Hydrologie, hvarest Han antager minskningen för Vatnets egenskap. Han skiljer den i relativ och absolut, hvilken senare Han därhos med åtskilliga skäl söker bestyrka; men befattar sig för öfrigt hvarken med måttet eller andra omständigheter.

Uti en Dissertation de usu Historiæ naturalis Medico år 1740[2] har samme Auctor

  1. Hamb. Beytr. 1751. v:tes. Stuck. p. 129—141.
  2. p. 5. sq.