Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

sedan satt sig, lika som man ser, at med salten tilgår. Men har man icke ju så många prof af Cristallisationer i elden, som i vatnet? Metaller, Svafvel, Sten &c. Och sannerligen, så framt icke Bibliska Historien gåfvo anledning til annat, så skulle vi lätteligen tycka oss med skäl kunna föra alla Sten-Cristallers ursprung til eldens verkan.


§. 85. Om Felt-spaten och dess ursprung.

Felt-spaten är af samma grund-ämne med Quartzen och sällan ren derifrån. Jag har ock läst, at man tager den för Hafvets foster; men förstår man icke dermed det första Chaotiska Hafvet, så ser jag sannerligen ingen grund dertil.

Det är sant, at sjelfsår-stenen är mästendels en Felt-spat, och at han gifver tecken til Muria; men mycket är outrönt i den saken.

Det blifver dessutan altid ovisst, om sjelfva Spaten hyser något salt; och om han än hyste, hvad kunde ändock slutas deraf, til dess ursprung af vårt Hafs-vatten? Jag vil lätta här til en liten observation, som jag gjort på Ryssbacken i Åbo. Den består af et Quartz- och litet skimmerblandadt Feltspat bärg. Och råkar man der, fast än icke på de högsta stäl-